1 marca ruszy rekrutacji uzupełniająca od krośnieńskich szkół podstawowych

Znamy już liczbę wolnych miejsc w pierwszych klasach w krośnieńskich szkołach podstawowych. Zestawienie jest dostępne od 26 lutego na stronie NABOR-u.

Na stronie https://nabor.pcss.pl/krosno/szkolapodstawowa/aktualnosci są już opublikowane informacje o liczbie wolnych miejsc dla przyszłych pierwszoklasistów, którzy nie ubiegali się o miejsce w szkole podstawowej obwodowej, w tym nie zamieszkują w mieście Krośnie.

Od 1 marca 2021 r. (poniedziałek) do 8 marca 2021 r. (poniedziałek) do godzi. 15.00 rodzice zainteresowani zapisaniem swojego dziecka do I klasy do jednej z krośnieńskich szkół mogą wypełniać wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej.

Niżej zamieszczony został wykaz szkół, które dysponują wolnymi miejscami i prowadzą rekrutację:

Szkoła Podstawowa Nr 3 (ul. M. Konopnickiej 5) – liczba wolnych miejsc: 6

Szkoła Podstawowa Nr 4 (ul. Powstańców Śląskich 37) – liczba wolnych miejsc: 17

Szkoła Podstawowa Nr 5 (ul. Grunwaldzka 15) – liczba wolnych miejsc: 4

Szkoła Podstawowa Nr 6 (ul. Kletówki 1) – liczba wolnych miejsc: 7

Szkoła Podstawowa Nr 7 (ul. Decowskiego 9) – liczba wolnych miejsc: 18

Szkoła Podstawowa Nr 8 (ul. Prochownia 7) – liczba wolnych miejsc: 6

Szkoła Podstawowa Nr 10 (ul. J. i S. Magurów 1) – liczba wolnych miejsc: 4

Szkoła Podstawowa Nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi
(ul. Wojska Polskiego 45) – liczba wolnych miejsc: 10

Uwaga!

Informujemy, że Szkoła Podstawowa Nr 12 i Szkoła Podstawowa Nr 15 nie prowadzą naboru dla dzieci spoza obwodu ze względu na brak wolnych miejsc.

Aby wziąć udział w rekrutacji należy wypełnić WNIOSEK na stronie internetowej NABÓR (zakładka „wypełnij podanie”), wydrukować je, podpisać i złożyć w szkole podstawowej, która została wybrana na pierwszym miejscu we wniosku. Maksymalnie można wybrać trzy szkoły. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów rekrutacyjnych, za które zostaną naliczone punkty.

Dokumenty rekrutacyjne wraz z ilością naliczanych punktów:

1. kandydat ubiega się o przyjęcie do szkoły lub szkoły w zespole szkół, w której/w którym realizuje roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne – 20 punktów;

2. kandydat ubiega się o przyjęcie do szkoły lub szkoły wchodzącej w skład zespołu, do której uczęszcza rodzeństwo kandydata – 30 punktów;

3. wszystkie dzieci z rodziny kandydata realizujące obowiązek szkolny lub obowiązek nauki uczęszczają do szkół prowadzonych przez Gminę Miasto Krosno – 10 punktów;

4. kandydat niepełnosprawny ubiega się o przyjęcie do oddziału integracyjnego – 20 punktów;

5. przynajmniej jeden rodzic kandydata wykonuje pracę na terenie miasta Krosna – 10 punktów;

6. przynajmniej jeden rodzic kandydata posiada aktualną Krośnieńską Kartę Mieszkańca – 10 punktów.

Wzory oświadczeń można pobrać ze strony NABÓR z zakładki Dokumenty.

Ostateczne listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do pierwszych klas będą opublikowane 15 marca 2021 r.

Źródło: Urząd Miasta w Krośnie