15 lat Polski w UE. Elżbieta Łukacijewska: To nie tylko bardzo dobra decyzja polityczna, ale też bardzo dobra decyzja gospodarcza

15 lat temu Polska wstąpiła do Unii Europejskiej. Dokładnie 1 maja 2004 roku staliśmy się częścią Wspólnoty Europejskiej. Z okazji jubileuszu zapytaliśmy europoseł Elżbietę Łukacijewską, co dało nam członkostwo w Unii Europejskiej oraz jak postrzegany jest nasz kraj przez innych członków Wspólnoty.

Jak ocenia Pani obecność Polski w Unii Europejskiej? Co nam dało członkostwo w Unii Europejskiej?

E.Ł: Myślę, że w 2004 roku Polacy podjęli najlepszą decyzję, mam tu na myśli wejście Polski do Unii Europejskiej. To było marzenie setek tysięcy Polaków. Patrząc dzisiaj z perspektywy tych 15 lat, to nie tylko bardzo dobra decyzja polityczna, ale też bardzo dobra decyzja gospodarcza. Ze smutkiem wspominam słowa pana prezydenta Andrzeja Dudy, który powiedział, że Unia Europejska to wyimaginowana wspólnota, z której nic dla Polski nie wynika. Wystarczy pojechać do każdego miasteczka, to są setki inwestycji infrastrukturalnych, to także inwestycje w innowacyjność, dzięki czemu polskie produkty są atrakcyjne na Zachodzie. To otwarcie ogromnego rynku, a zatem wzrost eksportu naszych towarów i usług. To dla studentów możliwość studiowania za darmo w innym kraju Unii Europejskiej. To także rozwój organizacji pozarządowych. A w końcu inwestycje w nasze zdrowie m.in. w formie środków na wymianę pieców. Dzisiaj rząd Prawa i Sprawiedliwości może oferować różne zasiłki i wsparcie dla Polaków, dzięki temu, że mamy środki unijne. One odciążają budżet państwa od różnych inwestycji, więc tutaj dla sektora społecznego to też jest niesamowite wsparcie ze strony Unii Europejskiej.

W ciągu tych 15 lat polscy politycy pełnili i pełnią najważniejsze funkcje w strukturach unijnych.

E.Ł: Jako Polacy osiągnęliśmy dwa sukcesy, pierwszy to wybór Jerzego Buzka na przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, drugi to wybór Donalda Tuska na szefa Rady Europejskiej. Obaj cieszą się niesamowitym szacunkiem, uznaniem i podziwem nie tylko wśród polityków, ale również wśród mieszkańców Wspólnoty i to napawa dumą.

Jak Polska i Polacy są postrzegani przez innych członków Wspólnoty?

E.Ł: Od 2004 do 2015 roku, do ostatnich wyborów parlamentarnych i zmiany władzy, wszyscy nas podziwiali, bo byliśmy tą lokomotywą, która padła do przodu. Pokazaliśmy, że kraj który przez tyle lat był w systemie socjalistycznym potrafi otrząsnąć się z tego, wykorzystać szansę i rozwijać się. Podziwiali nas za aktywność, za to że wynegocjowaliśmy największy budżet dla swojego kraju. Ponad 400 miliardów złotych wynegocjował rząd Platformy Obywatelskiej i PSL. Pokazaliśmy również, że umiemy dobrze wykorzystać środki unijne. To wszystko budziło niesamowity podziw. Bardzo też zmieniło się postrzeganie Polaków jako pracowników. Dzisiaj mówi się, że najlepszymi pracownikami, najlepszymi fachowcami są właśnie Polacy. I dla wielu zaskoczeniem były wybory w 2015 roku. Mimo to, na początku wszyscy wierzyli, że dalej będziemy na tej drodze umiejętności dyskusji, dyplomacji, tworzenia najlepszych rozwiązań dla Polski i dla Wspólnoty. A tu z każdym miesiącem było tak naprawdę rozwalanie tego systemu, który jest podstawą demokracji, czyli trójpodziału władzy. Proszę popatrzeć, jeżeli obecnie rządzący mówili, że trzeba naprawić system sądownictwa, wszyscy się z tym zgadzaliśmy, że są pewne nieprawidłowości. Natomiast to co zrobiono, ta cała reforma ona nie służy naprawie systemu sądownictwa. Pod płaszczykiem naprawy systemu sądownictwa tak naprawdę upolitycznia się ten wymiar sprawiedliwości, a to jest naprawdę wielkie zagrożenie dla demokracji. Niedawno też byłam w polskim sejmie i byłam zdumiona. Kiedyś można było bez problemu wejść do parlamentu, a teraz jest zagrodzony, są strażnicy, trzeba mieć specjalne zgody żeby wejść. Do Parlamentu Europejskiego może wejść każdy, oczywiście przechodząc kontrole, ale parlament jest otwarty dla ludzi.

Elżbieta Łukacijewska związana jest z Platformą Obywatelską od 2001 roku. W latach 2001-2009 pełniła mandat Posła na Sejm RP. Do Parlamentu Europejskiego po raz pierwszy została wybrana w 2009 roku. W tym roku, po raz trzeci ubiega się o mandat Posła do Parlamentu Europejskiego. Startuje z listy Koalicji Europejskiej.

fot. lukacijewska.pl