15 mln zł z Polskiego Ładu ma trafić do Jasła

15 milionów złotych z Rządowego Funduszu Polski Ład ma trafić do Jasła. Pieniądze umożliwią realizację dwóch zadań. Pierwsze z nich dotyczy zabezpieczenia terenów zamieszkałych przed podtopieniami poprzez odprowadzenie wód opadowych z dzielnicy przemysłowo-składowej.