2 kolejne przypadki zakażenia COVID-19 na Podkarpaciu

Przed chwilą resort zdrowia poinformował o dwóch kolejnych potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem na Podkarpaciu. Pierwszy – to mężczyzna w sile wieku z powiatu rzeszowskiego w
stanie dobrym, przebywa w ścisłej kwarantannie domowej, a drugi – to
starszy mężczyzna z powiatu tarnobrzeskiego, w stanie dobrym, który
także przebywa w ścisłej kwarantannie domowej.

Łącznie na Podkarpaciu potwierdzono 39 przypadków zakażenia COVID-19.