230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja w województwie podkarpackim

Konstytucja 3 Maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie spisaną ustawą zasadniczą. Regulowała zasady organizacji władzy państwowej oraz prawa i obowiązki obywateli. Została uchwalona 230 lat temu – 3 maja 1791 roku.

W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, ze względu na pandemię obchody święta Konstytucji 3 Maja były bardzo skromne.