27 podkarpackich gmin otrzyma środki na infrastrukturę turystyczną

Ponad 66 milionów złotych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych trafi do 27 podkarpackich gmin. Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na rozbudowę infrastruktury turystycznej. Wśród beneficjentów jest Gmina Sanok, która otrzyma ponad 5 milionów złotych. W ramach tych środków zostaną zrealizowane dwie inwestycje. Powstanie blisko pięciokilometrowa ścieżka pieszo-rowerowa z Liszna do Tyrawy Solnej oraz przebudowana zostanie Gmina Izba Pamięci w Strachocinie.

Ponad 4 miliony złotych trafi do Gminy Lesko. Za te pieniądze samorząd planuje m.in. odrestaurować synagogę, zbudować platformę widokową oraz zmodernizować otoczenie dworca autobusowego.