3 mln zł na inwestycje drogowe w powiecie jasielskim

Ponad 3 mln zł otrzyma Powiat Jasielski na inwestycje drogowe z Funduszu Dróg Samorządowych. Na liście podstawowej znalazły się dwa zadania.

Pierwsze z nich dotyczy rozbudowy i przebudowy drogi w miejscowości Desznica wraz mostem na potoku Ryj. Całkowita wartość inwestycji szacowana jest na ponad 2 mln zł, z czego nieco ponad 1,5 stanowić będzie dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

Drugie zadanie obejmuje remont ciągu dróg powiatowych na odcinkach Dobrynia – Zawadka Osiecka oraz Markuszka – Osiek Jasielski. Remont dwóch dróg o łącznej długości ponad 3 km wyniesie 2,1 mln zł. Na to zadanie Powiat otrzyma blisko 1,5 ml zł.

Łącznie podkarpackie gminy i powiaty otrzymają ponad 174 mln zł dofinansowania na remonty dróg. Na listach podstawowych znalazły się 103 zadania gminne o wartości dofinansowania ponad 90 mln zł oraz 45 zadań powiatowych o wartości dofinansowania ponad 83 mln zł.