50 lat Technikum LEŚNEGO w LESKU

Pół wieku minęło od czasu, gdy Technikum Leśne z Krasiczyna znalazło wreszcie swe stałe lokum w Lesku. Na 10 września tego roku zaplanowano uroczystości z okazji tego jubileuszu. Organizatorzy kierują zaproszenia do udziału w niej wszystkich absolwentów, również tych, którzy kończyli technikum w Krasiczynie.

Szczegółowe informacje o wydarzeniu na stronie >> ZSL w Lesku.

Bolechowskie tradycje

Sama szkoła kontynuuje tradycję placówki założonej w Bolechowie w 1883 roku. Zatem jubileusz będzie miła również akcenty nawiązujące do tamtej Niższej Cesarsko-Królewskiej Szkoły Lasowej, przemianowanej następnie na Cesarsko-Królewską Szkołę Leśniczych.

Na szkołę i połączony z nią internat przeznaczono budynek, w którym mieściła się Dyrekcja Lasów i Dóbr Państwowych. Ćwiczenia praktyczne przeprowadzano w szkółce drzew leśnych o powierzchni 46 arów, a tajniki hodowli drzew i krzewów krajowych oraz obcych zgłębiano w ogrodzie botanicznym o powierzchni 58 arów. Nadzór nad szkołą sprawowała c.k. Dyrekcja Lasów i Dóbr Państwowych, a w wyższej instancji Ministerstwo Rolnictwa. Kandydaci na uczniów szkoły w Bolechowie musieli początkowo mieć skończone 18 lat, ukończyć szkołę ludową, poświadczyć odbycie dwuletniej praktyki leśnej, a ponadto mieć świadectwo zdrowia i moralności. Nauka w szkole trwała dwa semestry, zaczynała się we wrześniu, a kończyła w lipcu roku następnego. W półroczu zimowym edukacja odbywała się głównie w szkole, półrocze letnie poświęcano przede wszystkim na ćwiczenia i zajęcia praktyczne. W programie znalazły się: arytmetyka, geometria, botanika, uprawa lasu, ochrona lasu, użytkowanie lasu, pomiar drzew i drzewostanów, łowiectwo, rybołówstwo, podstawowe wiadomości z urządzania lasu, organizacja służby leśnej, instrukcje służbowe dla państwowych leśniczych, ustawy lasowe i łowieckie, zasady pomiaru powierzchni, przyrządy miernicze, kaligrafia i pismo rządowe, pierwsza pomoc w nagłych wypadkach, religia i gimnastyka. Uczniowie przechodzili także szkolenie wojskowe, co dokumentuje jedno z zachowanych zdjęć. W trakcie ćwiczeń, aby zwiększyć wysiłek, chłopcy byli obciążani cegłami owiniętymi kocem. Do 1939 r. szkoła wypuściła ponad 800 absolwentów.

Tradycje szkoły leśnej w Lesku mają już niemal 140 lat. Zaczęły się w Bolechowie, a po wojnie szkoła tułała się trochę. W 1944 r. przekształcono ją w Gimnazjum Leśne w Limanowej, potem technika w Ojcowie i Głogowie, by w 1955 r. osiąść na 17 lat w zamku w Krasiczynie. W obecnej siedzibie szkoła działa od roku 1972, a liczba wszystkich jej absolwentów stacjonarnych i zaocznych zbliża się do siedmiu tysięcy. Jubileusz to świetna sposobność, by wspominać tych, co odeszli już do wiecznych ostępów. Dlatego właśnie tworzona jest obszerna monografia szkoły, która ukaże się we wrześniu.

Karpacka Brać Leśna

Tak się składa, że w 1933 roku, 50. rocznicę powstania tej szkoły, jej absolwenci założyli stowarzyszenie pod nazwą Karpacka Brać Leśna. Celem organizacji była wzajemna pomoc, a organizacyjną odznakę z wieńcem karpackiego jelenia noszono przy mundurze. Każdy członek miał też stosowną legitymację. Znany jest przekaz o zjeździe zorganizowanym we Lwowie przez ówczesnych absolwentów. Niestety, Karpacka Brać Leśna zakończyła swą działalność w 1939 roku.

Dziś godnym spadkobiercą Karpackiej Braci Leśnej, jest Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Leśnych w Lesku, powołane do życia w 2010 r. Tworzą je ludzie, którym zależy, by leśna młodzież miała jak najlepsze warunki do nauki, a jednocześnie korzystała z przekazu pokoleniowego.

Pięknym pomysłem komitetu organizacyjnego jubileuszu jest przywrócenie pamięci tamtego stowarzyszenia poprzez wykonanie repliki odznaki KBL dla uczestników zjazdu. Każdy też otrzyma stosowną legitymację.

Edward Marszałek
rzecznik prasowy RDLP w Krośnie