76 rocznica AKCJI PENSJONAT. VII Jasielski Marsz Wolności

W piątek 2 sierpnia, na trzy dni przed 76. rocznicą akcji uwolnienia więźniów w Jaśle (miała miejsce nocą z 5 na 6 sierpnia 1943 r.) o godzinie 20.30 przed Pomnikiem Armii Krajowej (na skwerze Uczestników Akcji Pensjonat – obok sądu) zbierają się uczestnicy VII Jasielskiego Marszu Wolności im. Pułkownika Stanisława Dąbrowy-Kostki ku czci Bohaterów i Ofiar tej akcji.


Organizatorami Marszu są: Miasto Jasło, Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego oraz Komenda Hufca ZHP w Jaśle. Marsz odbywa się pod patronatem Burmistrza Miasta Jasła. Nie ma on żadnych akcentów politycznych. Mogą w nim wziąć udział osoby, które w ten sposób chcą upamiętnić to ważne wydarzenie sprzed 76 lat.
Po krótkim montażu słowno-muzycznym, z zapalonymi pochodniami, ok. 20.50, harcerze poprowadzą chodnikami jasielskich ulic uczestników Marszu trasą „odskoku” żołnierzy AK wyprowadzających więźniów w kierunku Żółkowa, by na placu przed tamtejszym kościołem ok. 21.30 zapalić symboliczny ogień pamięci, odczytać okolicznościowy Apel i odśpiewać ze specjalnie przygotowanych śpiewników kilka pieśni żołnierskich, partyzanckich i patriotycznych.
Marsz zakończy się ok. godziny 22.15-22.30, po czym uczestnicy na własną rękę wracają do domów. Za udział, a szczególnie za powrót osób niepełnoletnich organizatorzy nie biorą odpowiedzialności. Powinny być one pod opieką rodziców, nauczycieli, instruktorów harcerskich lub innych upoważnionych przez rodziców pełnoletnich opiekunów. Mile widziane są pochodnie i lampiony oraz chorągiewki w barwach narodowych i cywilne stroje nawiązujące do lat wojny i okupacji. Zapraszamy serdecznie do udziału w tym wydarzeniu patriotycznym.

Organizatorzy