8 lutego rozpoczynają się zapisy do szkół podstawowych w Krośnie

Już za tydzień tj. 8 lutego (środa) rozpoczną się w krośnieńskich szkołach podstawowych zapisy dzieci do klas pierwszych na rok szkolny 2023/2024.


Podobnie jak w latach ubiegłych rekrutacja do szkół podstawowych prowadzona jest przy wsparciu systemu elektronicznego. Na stronie NABÓR w zakładce „Dokumenty” zamieszczone są: poradniki dla rodziców, terminy rekrutacji, obwody szkół podstawowych, uchwała o kryteriach, wzory oświadczeń.


Od 1 września 2023 r. obowiązek rozpoczęcia nauki w szkole mają 7-latki, czyli dzieci urodzone w 2016 r.

Jeśli rodzice 6-latków (dzieci urodzone w 2017 r.) chcą wcześniej „posłać” swoje pociechy do szkoły też mają taką możliwość. Warunkiem jest to, że dziecko uczęszczało do przedszkola w poprzednim roku szkolnym tj. 2022/2023 lub posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły, którzy ubiegają się o przyjęcie do szkoły obwodowej, przyjmowani są na podstawie złożonego ZGŁOSZENIA.

Zgłoszenie należy wypełnić na stronie NABÓR/SZKOŁA PODSTAWOWA  w zakładce „Wypełnij podanie”, wydrukować, podpisać i złożyć w szkole podstawowej w terminie od 8 lutego do 13 lutego br. do godz. 15.00. Złożenie prawidłowo wypełnionego zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem dziecka do szkoły obwodowej.

Zapisując dziecko do szkoły należy koniecznie sprawdzić, która szkoła jest jego szkołą obwodową. Jak to zrobić? Wykaz sieci szkół podstawowych znajdziesz na stronie Naboru w zakładce „Dokumenty”.

Liczba miejsc w szkołach podstawowych dla dzieci spoza obwodu, w tym spoza Krosna, zostanie podana 15 lutego br.

Na wolne miejsca w szkołach podstawowych będą przyjmowane dzieci na podstawie złożonego WNIOSKU i uzyskanych punktów za spełnianie kryteriów określonych w Uchwale Rady Miasta Krosna Nr XL/1153/21 z dnia 29 listopada 2021 r.

Szczegółowe zasady naboru zostały znajdziesz w „Poradniku dla rodziców – rekrutacja do szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024” zamieszczonym na stronie przejdź do NABORU.

inf. prasowa
UM Krosno