Absolutorium i wotum zaufania dla burmistrza Jasła

Rada Miejska Jasła, na sesji 17 czerwca br., udzieliła burmistrzowi, po debacie nad raportem o stanie miasta, wotum zaufania. Burmistrz otrzymał również absolutorium za wykonanie zeszłorocznego budżetu.

Raport o stanie miasta, zgodnie z obowiązującymi przepisami, przedstawiamy jest przez burmistrza już po raz szósty. Jego skrótowe przedstawienie zostało omówione przez Pawła Rzońcę, Sekretarza Miasta Jasła. Przedstawiany raport obejmował podsumowanie działalności burmistrza w 2023 roku, a w szczególności informację o realizacji polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Raport podawany jest do wiadomości publicznej i znajduje się pod linkiem: https://um_jaslo.bip.gov.pl/zb-2024-r/zarzadzenie-nr-vi-10-2024-z-dnia-27-maja-2024-r.html

Za przyznaniem wotum zaufania na 18 obecnych radnych, 13 było za, jedna osoba była przeciw, a cztery osoby nie głosowały.

Na sesji Jacek Borkowski, skarbnik miasta, przedstawił również sprawdzanie w wykonania budżetu za 2023 rok. Wykonanie dochodów wyniosło 216,2 mln zł, w tym: dochody bieżące 191,7 mln zł i majątkowe 24,5 mln zł. Wydatki wyniosły 212,2 mln zł w tym: wydatki bieżące 180,4 mln zł i wydatki majątkowe 31,8 mln zł. Przychody w 2022 r. zrealizowano w wysokości 43,2 mln zł. Zadłużenie miasta na 31 grudnia 2023 r. wynosiło 11 mln zł tj. 5,13 % w stosunku do wykonanych dochodów.

Z tytułu wykonania budżetu miasta za rok 2023 radni Rady Miejskiej Jasła udzielili burmistrzowi Jasła absolutorium. Na 18 obecnych radnych, 13 było za, jeden radny był przeciw, czterech radnych nie głosowało.

Raporty zostały udostępnione na stronie Miasta Jasła.

https://um.jaslo.pl/pl/absolutorium-i-wotum-zaufania-dla-burmistrza-jasla/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR2IOgH3CZgdaK-vjuSGrAdh6icvIhzkziseyEVdmJK7eRX3CNCiQaKMsAk_aem_RcL6uI1dmk64RXH4ttQfvQ

UM Jasła