“Akcja Znicz” w Krośnie

Już od czwartku tj. 31 października pojawią się zmiany w organizacji ruchu w okolicach krośnieńskich cmentarzy. Tymczasowo zmienione zostanie oznakowanie ulic, wyznaczone zostaną dodatkowe miejsca parkingowe, a w obrębie cmentarzy pojawią się policjanci i strażnicy miejscy, którzy będą kierować ruchem. Wszystkie zmiany organizacji ruchu drogowego będą obowiązywać do poniedziałku 4 listopada.

W rejonie cmentarza przy ul. Wyszyńskiego wyznaczone zostaną parkingi:

  • na wysokości cmentarza przy ul. Wyszyńskiego i przy ul. Podkarpackiej,
  • przy kościele św. Piotra i Jana z Dukli,
  • wszystkie parkingi w rejonie Starostwa Powiatowego przy ul. Bieszczadzkiej,
  • parking na osiedlu mieszkaniowym im. Grota Roweckiego od strony ul. Podkarpackiej,
  • parking przy placu Papieskim.

Na ulicy Wyszyńskiego będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się (w kierunku dzielnicy Suchodół) po obu stronach od ul. Podkarpackiej do zatok autobusowych poniżej cmentarza.


 
Ograniczenie prędkości do 40 km/h
Na odcinku ul. Podkarpackiej od skrzyżowania z ul. Wyszyńskiego i ul. Grodzką do skrzyżowania z ul. Lwowską będzie obowiązywać ograniczenie prędkości do 40 km/h.


 
 
W rejonie cmentarza komunalnego w dzielnicy Polanka obowiązywać będą następujące zasady ruchu drogowego:

  • na ul. Baczyńskiego obowiązywał będzie ruch jednokierunkowy, wjazd możliwy będzie od ul. Decowskiego. Od strony Dobieszyna za skrzyżowaniem z ul. Popiełuszki na ul. Baczyńskiego będzie obowiązywał “zakaz wjazdu”,
  • po lewej stronie ul. Baczyńskiego w kierunku Dobieszyna obowiązywał będzie “zakaz zatrzymywania się”,
  • parkowanie na ul. Baczyńskiego możliwe będzie po prawej stronie ulicy (od strony cmentarza) w kierunku Dobieszyna,
  • parkowanie przy ul. Popiełuszki będzie możliwe po lewej stronie w wyznaczonych i oznakowanych miejscach,
  • prędkość na ul. Popiełuszki w rejonie cmentarza ograniczona zostanie do 40 km/h.

Na parkingach będą wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.