„Aktywny Senior” – MOPS w Jaśle zaprasza seniorów 60+

W ramach projektu zapewnione są między innymi zajęcia zwiększające sprawność fizyczną, wyjścia do placówek kulturalnych, wyjazdy kulturalno-rekreacyjne, terapia zajęciowa oraz indywidualne poradnictwo specjalistyczne, usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne, warsztaty edukacyjne czy zajęcia rekreacyjno-towarzyskie.

Zaproponowane formy wsparcia realizowane są w Dziennym Domu Pomocy dla Osób Starszych w Jaśle przy ul. Szkolnej 25, od poniedziałku do piątku w godz.7.30-15.30, a uczestnicy mają zapewnione dwa posiłki dziennie (śniadanie i obiad) oraz ubezpieczenie NNW. Co ważne w razie potrzeby zagwarantowany jest również transport z miejsca zamieszkania i z powrotem.

Dom jest przystosowany i przyjmuje osoby z niepełnosprawnością ruchową, poruszające się na wózkach inwalidzkich lub przy pomocy balkonika czy kul. Pomimo trwającej pandemii ośrodek wsparcia jest otwarty, a wszystkie zajęcia obywają się zgodnie z obowiązującym reżimem sanitarnym.

Dodatkowo w ramach projektu realizowane są także usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania. Wymiar godzinowy i pory świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania mają charakter zindywidualizowany, dostosowany do potrzeb osoby niesamodzielnej.

Projekt adresowany jest do osób niesamodzielnych w wieku 60 +, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego, zamieszkałych w województwie podkarpackim na terenie miasta Jasła.

Osoby zainteresowane zapraszamy do biura projektu: Jasło, ul. Szkolna 25, pok. 311, tel. 13 4464328 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00).

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej www.mopsjaslo.pl

Celem projektu jest poprawa funkcjonowania 56 osób niesamodzielnych w wieku powyżej 60 roku życia zamieszkałych w Jaśle poprzez zwiększenie dostępności do usług społecznych w związku z świadczeniem usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla 27 osób oraz wdrożeniem nowych form wsparcia w zakresie usług społecznych świadczonych w DDP dla 29 osób do 31.12.2021r.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII, Działanie 8.3. Dofinansowanie projektu z UE: 1 694 551,50 zł

MOPS Jasło