Ankieta dot. sytuacji osób z niepełnosprawnościami w Jaśle

Jasielski magistrat zachęca mieszkańców do wzięcia udziału w ankiecie dotyczącej sytuacji osób z niepełnosprawnościami. Ankieta posłuży do zidentyfikowania potrzeb tych osób i będzie wykorzystana do celów projektowych powstającego w ramach Programu Rozwój Lokalny projektu pn. „Jasło – moje miasto mój dom”. Może wypełnić ją także rodzic, opiekun lub inna osoba zajmująca się osobą niepełnosprawną.

Ankieta dostępna jest pod adresem: https://um.jaslo.pl/pl/ankieta-dotyczaca-sytuacji-osob-z-niepelnosprawnosciami/

Źródło: Urząd Miata w Jaśle