Apel o krew

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie zwraca się z apelem do Honorowych Dawców Krwi o oddawanie krwi.

www.rckk.rzeszow.pl

Czekamy na Wasz Dar Krwi! Dziękujemy!

Celem działania Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie jest w szczególności organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie krwiodawstwa i krwiolecznictwa, a zwłaszcza w zakresie pobierania krwi i oddzielania jej składników oraz zaopatrywanie podmiotów leczniczych w krew i jej składniki, a także w produkty krwiopochodne i inne produkty lecznicze oraz prowadzenie usług laboratoryjnych.
Obszar działania Regionalnego Centrum obejmuje województwo podkarpackie, z tym, że dystrybucja krwi i jej składników może odbywać się na terenie całego kraju.