Badania profilaktyczne w krośnieńskich szkołach

Uczniowie krośnieńskich szkół podstawowych oraz ponadgimnazjalnych przejdą bezpłatne badania profilaktyczne pod kątem chorób układu krążenia oraz wad postawy. Miasto wraz z ukraińskim partnerem realizuje projekt pn. „Zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych w Krośnie i Uzgorodzie”. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Programu współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina na lata 2014 – 2019. Do końca maja badaniom wczesnego wykrywania wad postawy poddani zostaną uczniowie klas czwartych, piątych i szóstych szkół podstawowych.