Beatyfikacja kard. Stefana Wyszyńskiego zostaje bezterminowo zawieszona

Beatyfikacja zostaje przełożona na taki czas w którym będzie można ją przeprowadzić w sposób uroczysty, godny Prymasa Tysiąclecia – zapowiedział dziś kard. Kaziemierz Nycz.

Beatyfikacja kard. Stefana Wyszyńskiego nie odbędzie się jak wcześniej zaplanowano 7 czerwca. Zostaje przełożona na czas, kiedy będzie możliwość przeprowadzenia jej w sposób uroczysty. Nowy termin zostanie ustalony i ogłoszony po ustaniu pandemii, z wyprzedzeniem czasowym, umożliwiającym odpowiednie przygotowanie do tej uroczystości.

Dla tych, którzy chcą bliżej poznać postać kardynała Stefana Wyszyńskiego polecamy naszą produkcję „Jako w niebie, tak i w Komańczy”.

Scenariusz filmu został opracowany w oparciu o archiwalne materiały dotyczące życia związane z działalnością prymasa.
Film przybliża jednocześnie codzienne życie prymasa, ale przede wszystkim przypomina jak doszło do powstania niezwykłego dzieła, Ślubów Jasnogórskich, które zostały złożone przez naród polski na Jasnej Górze, 26 sierpnia 1956 r.

W filmie zobaczymy min: Marka Kalitę ( prymas Stefan Wyszyński), Jerzego Trelę (Stanisław Wyszyński – ojciec prymasa) i Aleksandrę Popławską (Maria Okońska) oraz Mateusza Mikosia (leśnik Jan) i Dagny Mikoś (Cipora) (żona leśnika). Producentem filmu jest Telewizja Obiektyw.

Książkę wraz z filmem można nabyć w redakcji Telewizji Obiektyw.
Kontakt z redakcją: tel. 13 493 80 06
e-mail: redakcja@tvobiektyw.pl