Bezpłatna pomoc prawna dla mieszkańców Krosna

Od stycznia ubiegłego roku obowiązują przepisy dotyczące zapewnienia mieszkańcom dostępu do bezpłatnej pomocy prawnej. Teraz z takiej pomocy może skorzystać każdy, kto złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Na terenie miasta Krosna funkcjonują dwa punkty bezpłatnych porad prawnych. Pierwszy z nich działa w budynku USC, a drugi w CWOP-ie.

Pierwszy punkt nieodpłatnej pomocy prawnej mieści się w budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Prochownia 4 – parter.
 
Pomoc prawna udzielana jest według następującego harmonogramu:
poniedziałek    godz. 9.00 – 13.00      –  dyżur radcy prawnego
wtorek              godz. 14.00 – 18.00   –  dyżur adwokata
środa                godz. 9.00 – 13.00      –  dyżur adwokata
czwartek          godz. 14.00 – 18.00    –   dyżur radcy prawnego
piątek               godz. 9.00 – 13.00   
 
I i III piątek oraz 31 stycznia i 31 lipca 2020 r.  –  dyżur radcy prawnego,
II i IV piątek oraz 29 maja i 30 października 2020 r.  –  dyżur adwokata.

Drugi z punktów prowadzony jest przez organizację pozarządową Stowarzyszenie „Sursum Corda”, z siedzibą w Nowym Sączu, a w Krośnie punkt usytuowany jest w lokalu Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Krośnie przy ul. Grodzkiej 10. Telefon kontaktowy 13 47 43 903.
 


Pomoc prawna  udzielana jest według następującego harmonogramu:
poniedziałek    godz. 15.30 – 19.30 –  dyżur radcy prawnego
wtorek              godz. 15.30 – 19.30 –  dyżur adwokata
czwartek          godz. 15.30 – 19.30 –  dyżur adwokata
piątek               godz. 15.30 – 19.30 –  dyżur adwokata
sobota              godz.    8.00 – 12.00   –  dyżur adwokata


Aby skorzystać z bezpłatnych porad należy się wcześniej zarejestrować elektronicznie na stronie internetowej – kliknij tutaj
telefonicznie pod numerem 13 47 43 907 lub 13 47 43 214
– poniedziałek  od 7.30 do 16.30
– od wtorku do czwartku od godziny 7.30 do 15.30
– piątek  od 7.30 do 14.30

Wcześniejsza rejestracja jest obowiązkowa.

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE INTERNETOWEJ UM KROSNA

Nieodpłatna pomoc prawna jest zapewniana przez Gminy od 1 stycznia 2016 r. na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim i nieodpłatnej mediacji (Dz. U. z 2019 r., poz. 294).

UM Krosno