Bieszczady, Bieszczady… – karpacki przegląd filmowy

16-17 sierpnia – Kino SOKÓŁ w Nowym Sączu

Temat tradycyjnego, dwudniowego przeglądu jest bezpośrednim nawiązaniem do kultury, historii i krajobrazu Podkarpacia, a także twórczości jednego z mocniejszych punktów festiwalowego programu – zespołu Tołhaje.

Podczas przeglądu filmowego wyświetlone zostaną dwa dokumenty fabularyzowane, będące częścią cyklu „Historyczny pejzaż Podkarpacia” – “Jako w niebie tak i w Komańczy” oraz “Łukasiewicz – nafciarz romantyk”, jak również dwa odcinki 2 sezonu serialu Wataha.

Szczegóły na mcksokol.pl/wydarzenie/bieszczady-bieszczady

Serdecznie zapraszamy!

Film „Łukasiewicz nafciarz romantyk” to najnowsza produkcja Telewizji Obiektyw. Producentem filmu jest Bogdan Adam Miszczak, scenariusz napisał Łukasz Walczak, a wyreżyserował Maciej Wójcik. W rolę Ignacego Łukasiewicza wcielił się Mariusz Bonaszewski. W filmie występują też między innymi: Dagny Cipora, Artur Dziurman, Łukasz Konopka, Peter Lucas i Mateusz Mikoś.

Film obejmuje lata 1848 -1870 od momentu rozpoczęcia przez Łukasiewicza we Lwowie pracy farmaceuty do uruchomienia rafinerii w Chorkówce. Scenariusz powstał w oparciu o pierwszy wywiad, jaki przeprowadził z Ignacym Łukasiewiczem krakowski dziennikarz Feliks Jan Szczęsny – Morawski. Do dzisiaj zachował się tylko jeden egzemplarz książki z zapisem tej rozmowy pt: „Światek Boży i życie na nim”.Ignacy Łukasiewicz to bohater ponadczasowy, powstaniec, ale przede wszystkim twórca przemysłu naftowego na terenach ubogiej Galicji. Dziś nie byłoby najważniejszego przemysłu światowego, gdyby nie geniusz Ignacego Łukasiewicza, którą jest rafinacja ropy naftowej. Nasz film ukaże i udowodni, że kolebka światowego przemysłu naftowego to Bóbrka na Podkarpaciu.
Zachowane do dzisiaj szyby naftowe i urządzenia naftowe w skansenie to naturalna scenografia do zdjęć wykorzystanych w naszym filmie.


Film mógł być zrealizowany dzięki sponsorom: Polski Koncern Naftowy Orlen, Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A i Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Wsparli nas również: Grupa Nowy Styl, Spółka Orlen Oil, Orlen Południe S.A., Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie, Bank Ochrony Środowiska, Fundacja Grupy PKP i RBDiM w Krośnie. Wspierają nas miasta: Krosno, Jasło, Rzeszów, Sanok, Gorlice. Gminy: Jasło, Jedlicze, Chorkówka i Starostwo Powiatowe w Krośnie i Rzeszowie. Ogromne wsparcie okazali nam: Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego w Bóbrce, Skansen Budownictwa Ludowego w Sanoku, Muzeum Regionalne w Jaśle.

Film „Jako w niebie, tak i w Komańczy” jest czwartym filmem z cyklu „Historyczny Pejzaż Podkarpacia”. Opowiada historię internowania Prymasa Stefana Wyszyńskiego w Komańczy. Czas odosobnienia tego duchownego to bardzo trudny okres w historii Polski. Film jest próbą wyjaśnienia okoliczności, dla których władze PRL zdecydowały się na tak radykalny krok. Przybliża jednocześnie codzienne życie Prymasa, ale przede wszystkim przypomina jak doszło do powstania niezwykłego dzieła przesłania dla duchownych i wiernych dla całego Polskiego Kościoła dzieła Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego”. Warstwę dokumentalną filmu stanowią archiwalne materiały dotyczące życia związane z działalnością Wyszyńskiego. Obszerne fragmenty pobytu w Komańczy zostały odwzorowane na podstawie materiałów źródłowych, w tym wspomnień siostry Bogumiły, mieszkańców oraz pamiętników Prymasa. Pokazują one księdza jako człowieka pogodnego, ciepłego i mającego duży szacunek do miejsca i ludzi, u których się znalazł.
Uzupełnieniem filmu są komentarze: kardynała Stanisława Dziwisza, sekretarza Jana Pawła II, dr. Macieja Korkucia historyka krakowskiego IPN oraz Iwony Czarcińskiej i Krystyny Szajer z Instytutu Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Sytuację w Polsce lat pięćdziesiątych obrazują sceny z życia komanieckiej rodziny – leśnika Jana wielkiego patrioty, jego żony Marii i dzieci. Komańcza była ostatnim etapem internowania Prymasa Wyszyńskiego. 28 października 1956 r. Stefan Wyszyński wrócił do Warszawy i ponownie stanął na czele Kościoła Katolickiego w Polsce.