Bony żywnościowe dla potrzebujących

Towarzystwo Rodzin Wielodzietnych z Krosna rozpoczęło wydawanie bonów żywnościowych. Pomoc trafi do dziewięćdziesięciu czterech rodzin.

Od lat, przed świętami Towarzystwo Rodzin Wielodzietnych przygotowuje paczki żywnościowe dla potrzebujących. W tym roku w związku z pandemią koronawirusa paczki zastąpiono bonami o wartości dwustu złotych.