Budowa nowej drogi w  jasielskiej strefie inwestycyjnej

Do końca września na terenie warzyckiej strefy inwestycyjnej ma powstać nowa droga o długości 1,2 km, która będzie łączyć ul. Meblową z J. Piłsudskiego. Inwestycja, której wartość wynosi 10 mln zł, finansowana jest środków norweskich i budżetu państwa, a także ze środków własnych Miasta Jasła, a powstaje w ramach projektu „Jasło – moje miasto, mój dom!”.

W uroczystym podpisaniu umowy uczestniczyli ze strony miasta: burmistrz Jasła Ryszard Pabian oraz Jacek Borkowski – Skarbnik Miasta Jasła, natomiast ze strony wykonawcy, którym jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o. o. w Jaśle: Adam Matuszewski, Prezes Zarządu oraz Zbigniew Brączyk, Członek Zarządu.

– Bardzo cieszymy się kiedy inwestycje w mieście realizują lokalni wykonawcy. Po pierwsze dlatego, że mamy sprawdzonego wykonawcę, a po drugie ponieważ nasze lokalne przedsiębiorstwa mają możliwość uzyskania środków zewnętrznych – mówił burmistrz Ryszard Pabian. Burmistrz przypomniał, że inwestycje w strefie warzyckiej realizowane są od 2010 r., kiedy to powstała ul. Produkcyjna, a później ul. Prosta i Meblowa. – Teraz budujemy 1,2 kilometrowy odcinek, który połączy je z ul. Piłsudskiego. Jestem przekonany, że tak jak w przypadku pozostałych dróg, które powstały wcześniej, również teraz zwiększy się zainteresowanie ze strony inwestorów, bo w tej chwili dojazd do strefy warzyckiej był wyłącznie z ulicy Bieszczadzkiej – podkreślał burmistrz.

Z kolei wykonawca inwestycji podkreślał, że najważniejszym wyzwaniem będzie krótki czas na realizację. – Każda inwestycja realizowana na terenie miasta wiąże się z niespodziankami, jakie napotykamy na placu budowy, na przykład w postaci sieci mediów. Jednak realizujemy tak wiele zadań, że nie powinno być problemu. Tylko na ten rok mamy już zakontraktowane roboty o wartości ponad 70 mln zł – wyjaśniał Adam Matuszewski, prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. w Jaśle.

Budowa drogi realizowana jest w ramach projektu „Jasło – moje miasto, mój dom!”, ze środków norweskich, jednak ze względu na wysokość zadania musiała zostać dofinansowana również ze środków miasta. – Nasz wniosek składaliśmy kilka lat temu, stąd też wzrosła jego wartość. Dopiero trzeci przetarg pozwolił nam na podpisanie umowy, jednak musieliśmy zabezpieczyć dodatkowe 3,5 mln złotych. Pozostałe środki pochodzą z programu norweskiego oraz budżetu państwa – dodał Jacek Borkowski, skarbnik Jasła.

Zakres prac obejmuje m.in.:

  • wykonanie robót ziemnych związanych z budową drogi gminnej, ścieżki rowerowej, chodnika i zjazdów,
  • wykonanie przebudowy kolidującej infrastruktury technicznej,
  • wykonanie odwodnienia drogi (kanalizacja deszczowa z odpływem wód opadowych do rowów melioracyjnych i potoku warzyckiego),
  • wykonanie łącznie czterech przepustów ramowych: dwa na istniejącym cieku wodnym przylegającym do przedmiotowej inwestycji tj. potok warzycki, oraz dwa na rowach melioracyjnych,
  • budowa gminnej drogi 5KDZ o długości 1172 m,
  • budowa skrzyżowania z DK 28 – ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego,
  • budowa chodników i ścieżki rowerowych wzdłuż projektowanej drogi,
  • wykonanie oświetlenia drogi, kanału teletechnicznego, konstrukcji nawierzchni drogi gminnej oraz nawierzchni zielonych,
  • wykonanie oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu.
  • Wartość inwestycji: 9 997 155,26 zł

W tym dofinansowanie:

6 570 993,33 zł – Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 – 2021 (85 %) i budżet państwa (15%)
3 426 161,93 zł – wkład Miasta Jasła

Okres realizacji: 1.08.2021 r. – 29.04.2024 r.

Więcej o projekcie na stronie:

https://um.jaslo.pl/pl/jaslo-moje-miasto-moj-dom/

fot. UM Jasła