Budżet Obywatelski Krosna – pozostało 3 dni głosowania

Pozostało 3 dni głosowania na projekty zgłoszone w ramach Budżetu Obywatelskiego Krosna na 2021 rok. Każdy może oddać jeden głos na projekt ogólnomiejski i jeden głos na projekt dzielnicowy. Głosowanie kończy się we czwartek, 5 listopada o północy.

Spośród projektów ogólnomiejskich zrealizowane zostaną te, które uzyskają co najmniej 400 głosów, i które zmieszczą się w puli 1 mln zł przeznaczonego na ten cel. W dzielnicach i na osiedlach minimalna ilość głosów dopuszczających zadanie do realizacji to 80. Zostały też określone pule środków dla poszczególnych jednostek pomocniczych.
Do tej pory (03.11) zagłosowało ponad 3500 osób. Lista projektów przedstawia się następująco:


Projekty ogólnomiejskie:

 1. Aktywni mieszkańcy Osiedla Południe.
 2. Cafe Biblioteka – bezpłatna kawa i przestrzeń coworkingowa dla mieszkańców Krosna.
 3. Cykl wakacyjnych wydarzeń – „Dzień Grilla”, „Dzień Deserów” na krośnieńskim Rynku.
 4. Edukacyjny Plac Zabaw Na Zielonym Wzgórzu.
 5. Karpacki konwent gier i fantastyki.
 6. Klub Sąsiedzki na Tysiąclecia – spotkania z grami bez prądu – games roomy.
 7. Krośnieńskie archiwum społeczne – historia mówiona krośnian.
 8. Książki na hamakach “Książkosfera”.
 9. Moja ulica – zielone salony na Starym Mieście.
 10. Ogród doświadczeń.
 11. Ponad granicami – współpraca szansą na wspólny rozwój.
 12. Powrót Kuriera 2021.
 13. Ratujmy Cmentarz w Polance.
 14. Rowerem na boisko.
 15. Tańcz – Graj – Śpiewaj – Biegaj.
 16. Tężnia solankowa w Parku Jordanowskim.
 17. Zagospodarowanie terenów zadrzewionych na utworzenie zieleni urządzonej i wykorzystanie tego terenu do budowy tężni…
 18. Zapylacze w mieście – zagospodarowanie skweru dra Zygmunta Rogali Lewickiego przy ul. Grodzkiej.


Projekty dzielnicowe / osiedlowe (klasyfikacja pod względem uzyskanych głosów, nie uwzględnia podziału na dzielnice / osiedla):

 1. 100 budek lęgowych dla ptasiej dzielnicy.
 2. Aktywne Apartamenty.
 3. Budowa placu zabaw dla Przedszkola Miejskiego nr 10 w Krośnie ul. ks. Decowskiego 9.
 4. Cmentarz w Krośnie Polance – wykonanie prac remontowo-rewitalizacyjnych poprawiających funkcjonalność i estetykę cmentarza.
 5. Dobudowa 1 lampy parkowej w celu oświetlenia urządzeń napowietrznych do ćwiczeń sportowych i boiska osiedlowego.
 6. Dobudowa punktów świetlnych na ul. Krakowskiej.
 7. Kwietny dywan na ul. Wojska Polskiego.
 8. Kwitnące Miasto.
 9. Montaż słupków blokujących, oddzielających drogę od chodnika przed blokiem Podkarpacka 5.
 10. Ogród Motyli jako ochrona ginących i zagrożonych wyginięciem gatunków motyli.
 11. Osiedlowy plac zabaw dla dzieci.
 12. Remont chodnika na ulicy Batorego.
 13. Remont/przebudowa istniejących schodów zewnętrznych do pomieszczenia Seniorów w budynku MOPR wraz z dostosowaniem spocznika do montażu podjazdu.
 14. Wykonanie 100 mb chodnika.
 15. Wykonanie nakładki asfaltowej z podbudową na działce 147/1 (ul. Rzeszowska) – ETAP II: wykonanie nakładki asfaltowej.
 16. Wykonanie oświetlenia ul. Klonowej (wzdłuż działek o numerach 805 i 1318).
 17. Wzrost bezpieczeństwa na Osiedlu TRAUGUTTA.
 18. Zielony skwerek na Osiedlu Południe.
 19. Zielony skwerek w Suchodole.


Przejdź do strony budżetu obywatelskiego i zagłosuj!

Źródło: Urząd Miasta w Krośnie