Chcąc docenić ludzi kultury

Do końca kwietnia w Urzędzie Miasta Krosna można składać wnioski w ramach szesnastej edycji nagrody Prezydenta za osiągnięcia w dziedzinie kultury. Nagroda przyznawana jest twórcom i animatorom kultury za szczególne osiągnięcia artystyczne oraz za wyróżniające się dokonania na rzecz upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego.

Tradycyjnie już nagrody przyznawane będą w dwóch kategoriach: za całokształt działalności oraz za wybitne osiągnięcia i mogą być przyznawane indywidualnie lub zbiorowo.

Formularz wniosku oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych można pobrać z zakładki poniżej aktualności – pliki do pobrania lub otrzymać w Wydziale Kultury i Sportu Urzędu Miasta Krosna.

Wnioskodawcami mogą być między innymi: Komisja Kultury i Sportu Rady Miasta Krosna, instytucje kultury, stowarzyszenia lub związki twórcze i kulturalne, szkoły artystyczne, jednostki samorządu terytorialnego, środowiska twórcze lub grupa osób z danego środowiska twórczego.

Spośród kandydatów, powołana przez prezydenta komisja wybierze najbardziej wyróżniające się postaci życia kulturalnego naszego miasta.

Wypełniony wniosek oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w terminie do dnia 30 kwietnia br. na adres: Urząd Miasta Krosna, Wydział Kultury i Sportu, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno.

Źródło: UM KROSNO