Czasowe zawieszenie kursowania pociągów

Z powodu braku maszynistów w Podkarpackim Zakładzie POLREGIO S.A., a co za tym idzie brakiem możliwości realizacji wszystkich połączeń kolejowych według obecnego rozkładu jazdy, zachodzi potrzeba czasowego zawieszenia kursowania kilku pociągów na trasach regionu.

POLREGIO deklaruje, że sytuacja poprawi się, ale wymaga to czasu na przyjęcie i przeszkolenie pracowników. Pojawiła się możliwość przejęcia maszynistów z PKP CARGO S.A. Niestety obecny system szkolenia i zdobywania uprawnień do obsługi pociągów określonej kategorii wymaga co najmniej 3 miesięcznego szkolenia w celu autoryzacji na tabor, który maszyniści będą obsługiwać.

Zarząd Województwa Podkarpackiego zgodził się na zawieszenie na czas wakacji 7 pociągów na liniach, które mają najniższą frekwencję pasażerów, jednocześnie biorąc po uwagę możliwość skorzystania przez pasażera z innego pociągu w odstępie 30 do maksymalnie 50 minut.

Zawieszone zostały pociągi relacji:

  • (4:27) Przeworsk-Rozwadów i (6:00) Rozwadów-Przeworsk
  • (15:42) Rzeszów-Dębica i (17:28) Dębica-Rzeszów
  • (16:20) Rzeszów-Kolbuszowa i (17:31) Kolbuszowa-Rzeszów
  • (17:02) Przeworsk-Rzeszów

Na trasie (15:27) Dębica-Padew i (16:29) Padew-Dębica wprowadzono autobusową komunikacje zastępczą.

Inf. prasowa
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *