Dni Kultury Amerykańskiej BLIŻEJ AMERYKI

Krosno – od 2 do 4 października 2019

Dni Kultury Amerykańskiej BLIŻEJ AMERYKI to szereg spotkań o charakterze kulturalnym, naukowym i towarzyskim, których celem jest propagowanie i rozwijanie zainteresowań związanych z Amerykańskim kręgiem kulturowym. Idee wolności, równych szans i nieograniczonych horyzontów wiodły za ocean całe rzesze emigrantów. Według oficjalnych danych Amerykańskiego Urzędu Imigracyjnego do USA po 2000 roku przyjechało 1,5 miliona Polaków. Trudno szacować liczbę osób, które wyjechały z Podkarpacia, niemniej tradycyjnie wiele rodzin z naszych stron ma bliskich w różnych regionach Stanów Zjednoczonych, i jest to emigracja sięgająca jeszcze XIX wieku.

BLIŻEJ AMERYKI – Program

Szczegóły an stronie RCKP w Krośnie