Do pracy na Podkarpaciu przyjeżdżają z całego świata

Pracują u nas nawet obywatele Australii, Wenezueli, Meksyku, Etiopii i Egiptu. 12 218 osób z zagranicznym paszportem w województwie podkarpackim zgłoszonych jest do ubezpieczenia emerytalnego i rentowego. W tym, 8439 osób opłaca składki na ubezpieczenia społeczne jako pracownicy oraz 577 jako prowadzących działalność gospodarczą. W większości są to obywatele Ukrainy, Białorusi, Rosji, Rumunii, Turcji i Włoch, ale na Podkarpaciu nie brakuje też zgłoszonych do ZUS obywateli Australii, Wenezueli, Meksyku, Etiopii, Egiptu i Hinduskie.

To dane z końca sierpnia br. Porównując dane z ubiegłorocznymi, zauważyć można, że w naszym województwie nastąpił wzrost cudzoziemców prowadzących działalność gospodarczą – końcem sierpnia 2019 r. – 536 przedsiębiorców.

Dane Zakładu Ubezpieczeń Społecznych obejmują tylko osoby zatrudnione w taki sposób, od którego istnieje obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne. Nie są więc ujęci w nich zagraniczni pracownicy, którzy wykonują pracę na umowę o dzieło lub też pracują nielegalnie, bez pozwoleń i stosownych umów.

Z 12218 ubezpieczonych obcokrajowców w województwie podkarpackim 10286 to obywatele Ukrainy. 7188 Ukraińców jest zatrudnionych na umowie o pracę, natomiast 293 obywateli Ukrainy prowadzi własną działalność gospodarczą i opłaca składki samemu za siebie. Tym samym docelowo mogą w przyszłości tworzyć, bądź już tworzą, nowe miejsca pracy.

Branże, w których obcokrajowcy najczęściej podejmują pracę to przede wszystkim przemysłowa, transportowa i budowlana. Sporo osób związana jest z usługami i handlem. Nie jest już odosobnionym zjawiskiem to, że w sklepie czy restauracji obsługiwani jesteśmy przez osoby z zagranicy. Co ciekawe, zdecydowanie więcej w ubezpieczeniu społecznym jest mężczyzn niż kobiet. W większości, bo aż w 85 procentach, przyjeżdżają z zagranicy do pracy w Polsce osoby w tzw. sile wieku, czyli w przedziale 20- 49 lat.

Źródło: ZUS