Dofinansowanie na unowocześnienie oświetlenia ulicznego w Krośnie. Modernizacja obejmie 167 ulic w mieście.

Dzięki wsparciu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w postaci niskooprocentowanej pożyczki Krosno unowocześni swoje oświetlenie uliczne. Kompleksowa modernizacja, która obejmie 167 ze 192 wszystkich ulic w mieście, przyniesie wymierne korzyści ekologiczne i oszczędności finansowe. Poprawi się także komfort zamieszkania i bezpieczeństwo komunikacyjne – bez względu na aurę i porę dnia.

Wymiana aż 3543 ulicznych punktów świetlnych będzie trwała do końca 2020 r. Koszt całkowity tego przedsięwzięcia sięgnie 8,7 mln zł. Niskooprocentowana pożyczka z NFOŚiGW (1 proc. w skali roku) w wysokości 8,6 mln zł pozwoli niemal w całości sfinansować tę inwestycję. Dodatkowo, przy sprawnym i terminowym prowadzeniu przedsięwzięcia, istnieje możliwość umorzenia pożyczki do 10 proc. jej kwoty. Umowę w sprawie dofinansowania 15 marca br. w siedzibie NFOŚiGW podpisali: Dyrektor Departamentu Innowacji i Ekspertyz Magdalena Bodzenta oraz Prezydent Miasta Krosna Piotr Przytocki. Udzielenie wsparcia finansowego umożliwia program priorytetowy NFOŚiGW pn. SOWA – oświetlenie zewnętrzne.

od lewej strony stoją: Skarbnik Miasta Krosna Marcin Połomski; Prezydent Miasta Krosna Piotr Przytocki; Dyrektor Departamentu Innowacji i Ekspertyz NFOŚiGW Magdalena Bodzenta; Koordynator projektu w NFOŚiGW Bogusława Zarzycka Ballarin

Realizacja projektu przyniesie niewątpliwe zyski środowiskowe. Po zainstalowaniu opraw typu LED, wymianie słupów, modernizacji szaf oświetleniowych, zainstalowaniu sterowania grupowego opraw i dowieszeniu przewodów oświetleniowych, przewiduje się znaczne oszczędności energii elektrycznej (końcowej) na poziomie 2347,20 MWh rocznie. Będzie to równoznaczne z ograniczeniem emisji dwutlenku siarki o 1,92 Mg/rok, zmniejszeniem emisji tlenków azotu (1,9341 Mg/rok), a także ograniczeniem emisji tlenku węgla (0,5915 Mg/rok). Zmniejszy się również emisja CO2 o 1 833,16 Mg/rok. Ograniczenie emisji pyłów ogółem wyniesie: 0,1244 Mg/rok, co będzie skutkować czystszym powietrzem.

Redukcja emisji obliczona została dzięki opracowaniu „Wskaźniki emisyjności CO2, SO2, NOx, CO i pyłu całkowitego dla energii elektrycznej na podstawie informacji zawartych w Krajowej bazie o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji za 2016 rok”, opublikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) w 2018 r.

– Projekt modernizacji oświetlenia jest częścią strategii miasta zmierzającej do uzyskania termooszczędności i energooszczędności, a finalnie samowystarczalności energetycznej – wyjaśnił po podpisaniu umowy Prezydent Krosna Piotr Przytocki. – Chcemy zmodernizować przestarzałe oświetlenie miejskie, które pomimo kilku remontów nadal nie przystaje do nowoczesnych standardów. Ponad połowa oświetlenia publicznego zostanie wymieniona, nowe oprawy będą zużywały znacznie mniej energii. Dogodne dla nas jest to, że przedsięwzięcie będzie mogło być finansowane w dłuższej perspektywie czasowej i spłacane oszczędnościami uzyskanymi na oświetleniu ulicznym, czyli mniejszym zużyciu energii elektrycznej. Generalnie oznacza to oczywistą korzyść dla wszystkich mieszkańców miasta. Za kilka lat, dzięki oszczędnościom, będziemy mogli więcej inwestować w rozwój miasta – podsumował Prezydent Krosna.

źródło: NFOŚiGW