Domki dla owadów stanęły przy budynkach Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego

Troszcząc się o środowisko naturalne oraz podejmując inicjatywę proekologiczną, przy budynkach Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego, w 6 różnych lokalizacjach, ustawiono 8 budek, tzw. hoteli dla owadów. Jest to krok w kierunku ochrony środowiska i wspierania bioróżnorodności.

Domki dla owadów stanęły przy siedzibie spółki, na terenie ujęć wody w Sieniawie, Szczepańcowej i Iskrzyni, a także Oczyszczalni ścieków i Regionalnego Centrum Odzysku Odpadów, tj. przy Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Domki te służą jako miejsca schronienia, zimowania oraz rozmnażania się dla różnych gatunków owadów. Są one zaprojektowane w taki sposób, aby zaspokajać potrzeby różnych gatunków owadów, oferując różnorodne materiały i struktury, które mogą być wykorzystane do budowy gniazd czy ochrony przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

Od dwóch lat przy siedzibie naszej spółki i na terenie Oczyszczalni ścieków, mamy ule, a teraz zdecydowaliśmy się postawić dodatkowo domki dla owadów. Jest to kolejne nasze działanie w kierunku ochrony środowiska, bo owady, choć często są dla nas uciążliwe, to jednak mają bardzo duże znaczenie dla środowiska naturalnego, stąd takie nasze działaniamówi Janusz Fic, prezes Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego.

Domki dla owadów, które stanęły przy budynkach Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego są nie tylko estetycznymi konstrukcjami i elementami przestrzeni, ale przede wszystkim pełnią ważną funkcję w ekosystemie.

inf. prasowa
Krośnieński Holding Komunalny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *