Doroczna zbiórka na Jadłodajnię Brata Alberta tym razem online

Z powodu panującej sytuacji epidemicznej doroczna zbiórka na Jadłodajnię Brata Alberta nie może odbyć się w tradycyjnej formie. Dlatego Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Krośnieńskie prosi o przekazywanie datków na ten cel w formie bezpośrednich wpłat na konto.

Wpłaty prosimy kierować na rachunek bankowy:

PKO BP O/Krosno 40 1020 2964 0000 6302 0039 6408

W tytule przelewu prosimy wpisać: Doroczna zbiórka na Jadłodajnię Brata Alberta w Krośnie

Koło posiada osobowość prawną – nr KRS 0000 717 128

Koło jest Organizacją Pożytku Publicznego.

NIP 684-226-72-50

REGON 369409625-00000

Siedziba Towarzystwa mieści się przy ul. Wojska Polskiego 26. Funkcjonuje tu jadłodajnia dla ubogich oraz 15 miejsc dla mężczyzn.

UM Krosna