Dotacje na krośnieńskie zabytki

W tym roku samorząd województwa przeznaczył ponad 4 miliony złotych na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy podkarpackich zabytkach. Łącznie dofinansowaniem objęto 104 obiekty, w tym trzy w Krośnie. 50 tysięcy złotych otrzymał Zakon Braci Mniejszych Kapucynów na prace konserwatorskie przy północno-zachodniej elewacji zespołu klasztornego.