Dyrektor Muzeum Rzemiosła w Krośnie odchodzi na emeryturę

Ewa Mańkowska, wieloletnia dyrektor Muzeum Rzemiosła w Krośnie, odchodzi na zasłużoną emeryturę. Podczas poniedziałkowej sesji Rady Miasta krośnieńscy samorządowcy w obecności posła Piotra Babinetza podziękowali jej za wieloletnie kierowanie muzeum oraz działalność na rzecz krośnieńskiej kultury. Pani Dyrektor na zakończenie działalności została uhonorowana Odznaką Honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” nadaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Ewa Mańkowska – historyk sztuki, muzeolog. Ukończyła Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, wydział konserwatorstwo i muzealnictwo. Od 1989 roku dyrektor Muzeum Rzemiosła w Krośnie. Jej zasługą jest zorganizowanie placówki oraz urządzenie stałej ekspozycji pn. Dzieje rzemiosła Polski południowo-wschodniej i udostępnienie jej zwiedzającym w 1990 roku. Cechuje ją profesjonalizm w kierowaniu instytucją. Dba o systematyczne pozyskiwanie i opracowywanie nowych zbiorów. Sprawnie zarządza muzeum, które pod jej kierunkiem ustawicznie się rozwija i podnosi poziom oferty dla zwiedzających. Świadczą o tym wysokie wskaźniki frekwencji, a także współpraca z licznymi instytucjami w kraju i za granicą.

W okresie ponad 30 lat jej działalności Muzeum Rzemiosła stało się prężną placówką kultury, która oprócz udostępniania zbiorów i organizowania wystaw okresowych – ponad 175, bierze udział w popularyzacji wiedzy o Krośnie w formie konkursów, lekcji muzealnych, sesji popularnonaukowych, imprez kulturalnych o zasięgu regionalnym, wystaw organizowanych poza granicami kraju (Węgry, Słowacja).

Ewa Mańkowska znana jest z wielu inicjatyw kulturalnych wystawienniczych i wydawniczych. Jej pomysłem było zorganizowanie Międzynarodowego Biennale Artystycznej Tkaniny Lnianej „Z krosna do Krosna” oraz Ogólnopolskiego Biennale Fotografii. Obie imprezy mają ogromne znaczenie zarówno dla utrwalenia zmian zachodzących w mieście, jak i dla promocji Krosna w kraju i za granicą (wystawy artystycznej tkaniny lnianej). Jest pomysłodawczynią premierowego konkursu tkaniny dla młodych artystów, który towarzyszy biennale: „Z krosna do Krosna” – DEBIUTY. Warto podkreślić, że Międzynarodowe Biennale Artystycznej Tkaniny Lnianej zdołało na stałe wejść do europejskiego kalendarza imprez z dziedziny tkactwa artystycznego poprzez prestiż, ugruntowaną popularność oraz silne aktywowanie polskich i zagranicznych tkackich środowisk twórczych.

Jej zasługą jest również zainicjowanie i redakcja cyklu wydawniczego „Biblioteka Krośnieńska” – do dnia dzisiejszego ukazało się 21 zeszytów.

Ewa Mańkowska była organizatorką kilku konferencji naukowych poświęconych zabytkom sztuki w Krośnie, w tym również autorką referatów. Opracowała pod względem redakcyjnym wiele wydawnictw muzealnych, m. in. katalogi wystaw i materiały konferencyjne. Pani dyrektor w swoich działaniach skupia się na kreowaniu pozytywnego wizerunku Krosna jako miasta atrakcyjnego i przyjaznego zarówno mieszkańcom, jak i turystom. Aktywnie włączała się w prace koncepcyjne związane z kreowaniem marki Krosna i jego produktu turystycznego m.in. Centrum Dziedzictwa Szkła czy Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej. Bierze udział w pracach nad przygotowaniem najważniejszych krośnieńskich wydarzeń, takich jak: Karpackie Klimaty, Dni Krosna Miasta Szkła, Jarmark Franciszkański. Redaguje teksty poświęcone historii i kulturze Krosna, które wykorzystywane są w wydawnictwach promocyjnych miasta.

W działaniach skierowanych do turystów odwiedzających Krosno koncentruje się na podnoszeniu poziomu obsługi ruchu turystycznego w Punkcie Informacji Kulturalno-Turystycznej oraz na przygotowywaniu interesujących propozycji wystawowych na sezon turystyczny.

Ewa Mańkowska za swoją prace i działalność otrzymała wiele nagród min. Srebrny Medal in. Jana Kilińskiego za zasługi dla rzemiosła polskiego, Medal Złoty za Długoletnią Służbę.

Źródło: Urząd Miasta Krosna

Fot. Urząd Miasta Krosna