Elektrociepłownia „Łężańska” w krajowej czołówce

Krośnieński Holding Komunalny po raz kolejny znalazł się w czołówce najlepszych przedsiębiorstw energetyki cieplnej w kraju. W ogłoszonym 26 marca Ogólnopolskim Rankingu Przedsiębiorstw Energetyki Cieplnej za rok 2021 Spółka zajęła 6. miejsce.

Wynik osiągnięty w rankingu potwierdza, że Elektrociepłownia „Łężańska”, wchodząca w skład Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego, jest jedną z najlepszych elektrociepłowni w Polsce. Kapituła rankingu, złożona z ekspertów krajowej branży ciepłowniczej, wytypowała Spółkę jako najlepsze przedsiębiorstwa w branży oraz doceniła działania i inwestycje podejmowane w ramach prowadzonej działalności.

Serdecznie gratuluję ponownego znalezienia się w czołówce najlepszych firm ciepłowniczych w naszym kraju! – napisał Bogdan Leszczorz z Magazynu „Strefa Gospodarki”, informując Zarząd Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego o wynikach rankingu.

Źródło: Krośnieński Holding Komunalny

Fot. Krośnieński Holding Komunalny