Elżbieta Łukacijewska podjęła interwencję dot. sytuacji na przejściu granicznym Medyka-Szegini

Elżbieta Łukacijewska Poseł do Parlamentu Europejskiego podjęła interwencję dot. sytuacji na przejściu granicznym Medyka-Szeginie. Z informacji jakie dotarły do biura europosłanki wynika, że warunki w jakich ludzie oczekują na przekroczenie granicy w żaden sposób nie spełniają norm sanitarno-epidemiologicznych mówiących o zachowaniu odpowiedniego dystansu, posiadaniu maseczek ochronnych oraz ograniczonym kontakcie. Uczestnicy ruchu zarówno po stronie polskiej, jaki i ukraińskiej oczekują w wielogodzinnych kolejkach, stłoczeni na bardzo małej powierzchni, osoba przy osobie.

,,Wschodnia granica RP, jest granicą zewnętrzną UE i strefy Schengen, konieczne jest więc zadbanie o to, by przestrzegane były tam warunki sanitarne. Od tego zależy ochrona zdrowia mieszkańców naszego kraju, mieszkańców województwa podkarpackiego, jak i innych Europejczyków, zwłaszcza teraz, kiedy trzecia fala pandemii koronawirusa przybiera na sile”. – mówi Elżbieta Łukacijewska.

W związku z powyższym, europosłanka zwróciła się do Pana Andrzeja Borowskiego- Dyrektora Granicznej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Przemyślu z prośbą o weryfikację sytuacji, jaka ma obecnie miejsce na przejściu granicznym Medyka-Szeginie oraz dołożenie wszelkich starań w celu wypracowania warunków, w których przekroczenie granicy nie będzie stwarzało zagrożenia epidemiologicznego.

,,Od bezwzględnego przestrzegania wprowadzonych zasad zależy nasze bezpieczeństwo, wydolność systemu zdrowia oraz jak najszybszy powrót do normalnego funkcjonowania społecznego i ekonomicznego. Brak zapewnienia odpowiednich warunków dla osób czekających na przekroczenie granicy, może przyczynić się do rozprzestrzeniania epidemii,
o standardach troski o komfort przyjeżdzających i wyjeżdzających nie mówiąc
”- podsumowuje poseł Łukacijewska.

informacja prasowa
Biuro Elżbiety Łukacijewskiej
Poseł do Parlamentu Europejskiego