Ferie z książka w tle…

Ferie z książka w tle… w Krośnieńskiej Bibliotece Publicznej!
Jak co roku specjalną ofertę dla dzieci i młodzieży spędzających ferie zimowe w mieście przygotowała Krośnieńska Biblioteka Publiczna! Warsztaty plastyczne i literackie, konkursy, gry i zabawy, projekcje filmowe, nauka programowania i kreatywne zajęcia z tabletami – to tylko wybrane elementy feryjnego programu.