Gmina Lesko. Jak mieszkańcy oceniają pracę burmistrza, Rady Miejskiej, a także Urzędu Gminy?

W czwartek (15 lipca) odbędzie się sesja absolutoryjna Rady Miejskiej w Lesku, na której radni głosować będą nad absolutorium i wotum zaufania dla burmistrza Miasta i Gminy Lesko za ubiegły rok. W związku z tym postanowiliśmy zapytać mieszkańców, jak oceniają pracę burmistrza, Rady Miejskiej, a także Urzędu Gminy wraz z jednostkami organizacyjnymi w roku 2020.