Grupowy zakup energii elektrycznej dla 382 podmiotów

Krośnieński Holding Komunalny podpisał 22 kwietnia br. umowę z Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. na zakup energii elektrycznej dla Grupy Zakupowej. Umowa została zawarta na okres 18 miesięcy i obejmuje zakup energii dla 382 podmiotów, głównie lokalnych samorządów i ich jednostek organizacyjnych.

Oferta firmy Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. z Krakowa została wybrana w postępowaniu przetargowym jako najkorzystniejsza cenowo, mimo że jest znacznie wyższa od dotychczas obowiązującej umowy. Wolumen zakupionej energii wyniósł tym razem 79,8 GWh, a wartość umowy zawartej na okres 18 miesięcy, tj. od 1.07.2021 r. do 31.12.2022 r., opiewa na kwotę 34 667 248,90 zł (brutto).

W przypadku ceny jednostkowej dla obiektów wzrost wynosi ponad 6,5%, a cena jednostkowa dla oświetlenia ulicznego wzrosła o ponad 13,5% w stosunku do cen obowiązujących od 1.01.2020 r. do 30.06.2021 r.

Grupowy zakup energii z całą pewnością poprawia efektywność zakupu, ale niestety nie zabezpiecza nas przed wzrostem cen energii, który wynika z przyczyn niezależnych od samorządów. Taka sytuacja jest bardzo niepokojąca i zmusza samorządy do podejmowania działań oszczędnościowych, w szczególności takich, które obniżą zużycie energii – powiedział Janusz Fic, prezes Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego.

W ramach Grupy Zakupowej, zorganizowanej i obsługiwanej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – Krośnieński Holding Komunalny, zakupiona została energia elektryczna dla 58 członków grupy, obsługujących łącznie 382 podmioty, w tym 3 miasta (Krosno, Sanok i Starachowice), 27 gmin i 5 powiatów (krośnieński, sanocki, jasielski, leski i bieszczadzki) wraz z podległymi im jednostkami, 2 krośnieńskie spółdzielnie mieszkaniowe oraz 2 uczelnie wyższe (Karpacka Uczelnia Państwowa w Krośnie i Uczelnia Państwowa w Sanoku). Obecnie Grupa Zakupowa zapewnia energię dla 4927 punktów poboru, w tym dla 2571 obiektów i 2356 punktów poboru energii dla oświetlenia ulicznego.

Stawki, jakie spółka Tauron Sprzedaż zaproponowała Grupie Zakupowej w przetargu to:

– 360,00 zł – cena jednostkowa netto dla obiektów i budynków we wszystkich taryfach i sterach czasowych;

– 338,40 zł – cena jednostkowa netto dla oświetlenia ulicznego we wszystkich taryfach i strefach czasowych.

Kwoty te będą obowiązywały od 1 lipca br.

Źródło: Krośnieński Holding Komunalny