Holding podpisał umowę na budowę nowych instalacji fotowoltaicznych

Spółka PRO-ECO z Gdańska w ciągu 7 miesięcy wybuduje dla Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego trzy nowe instalacje fotowoltaiczne. Dwie z nich powstaną w Krośnie, przy ul. Drzymały i ul. Białobrzeskiej, a trzecia na terenie Zakładu Uzdatniania Wody „Wisłok” w Sieniawie. Wartość inwestycji po przetargu to blisko 1,8 mln zł (brutto).

W ramach inwestycji pn. „Budowa trzech instalacji fotowoltaicznych dla MPGK Krosno Sp. z o.o.” powstaną trzy instalacje, które poprawią samowystarczalność energetyczną Zakładów wchodzących w skład Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego.

Na terenie Oczyszczalni Ścieków przy ul. Drzymały wybudowana zostanie instalacja o mocy ok. 200 kW, w Zakładzie Uzdatniania Wody w Sieniawie – o mocy 74 kW, a na dachu nowego reaktora biologicznego przy ul. Białobrzeskiej o mocy ok. 243 kW.

Wykonawca inwestycji został wybrany w przetargu nieograniczonym i ma 7 miesięcy na zaprojektowanie, dostawę oraz montaż wszystkich trzech instalacji fotowoltaicznych. Umowa między Holdingiem a spółką PRO-ECO podpisana została w poniedziałek, 12 kwietnia.

– Spółka wybrała ofertę najkorzystniejszą cenowo, która pozwala nam zaoszczędzić ponad milion złotych w stosunku do kosztów szacowanych przed przetargiem – informuje Janusz Fic, prezes Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego. – Dzięki budowie kolejnych trzech instalacji fotowoltaicznych roczny bilans energetyczny Spółki poprawi się o ok. 500 MWh, które będą wyprodukowane i zużyte na jej potrzeby własne – dodaje J. Fic.

Wartość całego zadania wynosi blisko 1,8 mln zł (brutto). Na jego realizację Spółka otrzymała dofinansowanie z NFOŚiGW w Warszawie, w tym 30-procentową dotację bezzwrotną.

Źródło: Krośnieński Holding Komunalny

Fot. Krośnieński Holding Komunalny