Ignacy Łukasiewicz przedsiębiorca, filantrop

„Lepiej dać 99-ciu niepotrzebującym niż jednego potrzebującego opuścić”
– Ignacy Łukasiewicz

Dla Łukasiewicza, wynalazcy i wizjonera, tak samo jak nauka i rozwój, ważny był człowiek.

Nafciarz z Galicji, to pionier w dziedzinie, którą współcześnie nazwać można „ubezpieczeniową”. Zdawał sobie sprawę, że w obliczu wypadku czy choroby robotnik i jego rodzina są całkowicie bezradni, skazani na nędzę i głód. W związku z tym, w 1866 roku w kopalni w Bóbrce założył pierwszą tak zwaną „Kasę Bracką”, czyli system zapomogowo-ubezpieczeniowy dla pracowników, co w tamtej epoce było milowym krokiem naprzód.

“Kasy Brackie” to pierwsze w Polsce i Europie instytucje ubezpieczeniowe, polegające na tym, że każdy robotnik z zarobków miał obowiązek wpłacić do kasy 3 centy od zarobionego złotego reńskiego. Zgromadzone środki przeznaczone były na bezpłatne leczenie w razie choroby, renty rodzinne w razie śmieci pracownika czy też zapomogi w razie pożaru dobytków. Aby zapobiec praktykom lichwiarskim, Łukasiewicz zorganizował kasy gminne. Udzielały one krótkoterminowych bezprocentowych pożyczek, spłacanych w ratach tygodniowych.

Franek – pracownik kopalni (Kamil Dobrowolski)

Gdy zarzucano mu łatwowierność i rozrzutność, wyrażał pogląd, że „lepiej dać 99-ciu niepotrzebującym niż jednego potrzebującego opuścić”.

Działania Łukasiewicza spotkały się z zainteresowaniem samego papieża Piusa IX, który w roku 1873 przyznał Łukasiewiczowi tytuł cameriere di cappa e spada (Szambelana Papieskiego) nadawany wielkim filantropom oraz order Świętego Grzegorza, stanowiący najwyższe odznaczenie dla osób świeckich za działalność na rzecz Kościoła.


Zamów książkę z filmem

W sprzedaży książka z filmem w wersji polskiej i anglojęzycznej 
Zamówienia przyjmujemy mailowo i telefonicznie:
tel. 13 493 80 06, e-mail: redakcja@tvobiektyw.pl


Więcej o filmie »»»

Producentem filmu jest Bogdan Adam Miszczak, scenariusz napisał Łukasz Walczak, a wyreżyserował Maciej Wójcik. W rolę Ignacego Łukasiewicza wcielił się Mariusz Bonaszewski. W filmie występują też między innymi: Dagny Cipora, Artur Dziurman, Łukasz Konopka, Peter Lucas i Mateusz Mikoś.

Film obejmuje lata 1848 -1870 od momentu rozpoczęcia przez Łukasiewicza we Lwowie pracy farmaceuty do uruchomienia rafinerii w Chorkówce. Scenariusz powstał w oparciu o pierwszy wywiad, jaki przeprowadził z Ignacym Łukasiewiczem krakowski dziennikarz Feliks Jan Szczęsny – Morawski. Do dzisiaj zachował się tylko jeden egzemplarz książki z zapisem tej rozmowy pt: „Światek Boży i życie na nim”.Ignacy Łukasiewicz to bohater ponadczasowy, powstaniec, ale przede wszystkim twórca przemysłu naftowego na terenach ubogiej Galicji. Dziś nie byłoby najważniejszego przemysłu światowego, gdyby nie geniusz Ignacego Łukasiewicza, którą jest rafinacja ropy naftowej. Nasz film ukaże i udowodni, że kolebka światowego przemysłu naftowego to Bóbrka na Podkarpaciu.
Zachowane do dzisiaj szyby naftowe i urządzenia naftowe w skansenie to naturalna scenografia do zdjęć wykorzystanych w naszym filmie.

Film mógł być zrealizowany dzięki sponsorom: Polski Koncern Naftowy Orlen, Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A i Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Wsparli nas również: Grupa Nowy Styl, Spółka Orlen Oil, Orlen Południe S.A., Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie, Bank Ochrony Środowiska, Fundacja Grupy PKP i RBDiM w Krośnie. Wspierają nas miasta: Krosno, Jasło, Rzeszów, Sanok, Gorlice. Gminy: Jasło, Jedlicze, Chorkówka i Starostwo Powiatowe w Krośnie i Rzeszowie. Ogromne wsparcie okazali nam: Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego w Bóbrce, Skansen Budownictwa Ludowego w Sanoku, Muzeum Regionalne w Jaśle.