II Sanockie Forum Gospodarcze

W dniach 21 i 22 października odbyło się II Sanockie Forum Gospodarcze w Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku współorganizowane przez Urząd Miasta i sanocką uczelnię.

Udział w nich wzięli m.in. wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak, wicewojewoda Jolanta Sawicka, przedstawiciel zarządu województwa podkarpackiego Stanisław Kruczek, prodziekan ds. rozwoju Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza dr. hab. Piotr Bogusz. Wykładom panelowym towarzyszyły dyskusje, międzynarodowa wymiana opinii i doświadczeń, a także rozszerzanie biznesowych relacji.

Pierwsi głos zabrali zaproszeni goście: wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak odczytała list przekazany przez prezesa rady ministrów Mateusza Morawieckiego Szanowni Państwo, przed Podkarpaciem otwierają się konkretne długofalowe perspektywy rozwoju. Tym bardziej cieszy fakt, ze staną się one przedmiotem dyskusji prowadzonej w szerokim i zróżnicowanym gronie. Sukces poprzedniej edycji Forum pozwala mieć nadzieje na powodzenie tej i kolejnych edycji. Życzę Państwu owocnego spotkania. Wierze, ze Sanockie Forum Gospodarcze stanie się stała platformą corocznych, konstruktywnych dyskusji, wnoszących istotny merytoryczny wkład w rozwój miasta i regionu.

Region każdego kraju rozpoczyna się w małej miejscowości i dziś Sanok będzie platformą dyskusji, ale Sanok też jest miejscem, w którym możemy zobaczyć jak ten przemysł się rozwija faktycznie, jak państwo przedsiębiorcy współpracujecie jak państwo przedsiębiorcy pracujecie i dajecie szansę na rozwój całej Polski – podsumowała wiceminister.

Stanisław Kruczek członek Zarządu Województwa Podkarpackiego zwrócił uwagę na niskoemisyjność – Naszą przyszłością jest czysta energia, m.in. elektromobilność, a to właśnie tu na Podkarpaciu, w Sanoku jest produkowany pierwszy autobus z napędem wodorowym. Tu w Sanoku historia pisze się na naszych oczach. Jedną z wiodących branż gospodarki jest motoryzacja i zasadne jest, że właśnie tu odbywa się Forum Gospodarcze. Urząd Marszałkowski stara się wspierać przedsiębiorczość na Podkarpaciu, przekazując środki finansowe na realizację różnych programów. Przedstawiciel zarządu odczytał list przekazany przez marszałka województwa podkarpackiego Władysława Ortyla, któremu, jak podkreślił, zależy na tym, by tworzyć takie jak w Sanoku Fora, platformy wymiany i współpracy, ponieważ są one motorem rozwoju Podkarpacia. Cieszę się, że władze miasta zdecydowały się na kolejną edycję Sanockiego Forum Gospodarczego, biorąc na siebie trud i liczne obowiązki związane z jego organizacją. Dzięki Państwa staraniom możliwa jest debata poświęcona lokalnej gospodarce, jej kondycji także w kontekście wyzwań współczesnego świata. To niezwykle cenna i potrzebna inicjatywa, gdyż pozwala na spotkanie i wymianę poglądów przedstawicieli różnych środowisk z obszaru gospodarki, samorządu czy nauki. W taki właśnie sposób zacieśnia się współpraca i rodzą się ciekawe projekty, które służą lokalnej społeczności oraz budują potencjał nie tylko biznesowy, ale i społeczny. Wydarzenia takie jak Sanockie Forum Gospodarcze są formą promocji biznesu, zachęcają do podejmowania działań gospodarczych motywują do nowych zawodowych wyzwań, wreszcie inspirują do otwarcia się na to, co nowatorskie.

Konsul Konsulatu Generalnego RP we Lwowie Tomasz Kowal zwrócił się do zebranych, zachęcając by zainteresowali się rynkiem Ukrainy i współpracą z biznesem ukraińskim Ukraina zmienia się na naszych oczach i przy naszym polskim udziale. Część reform na Ukrainie jest przeprowadzona właśnie na Polski wzór, między innymi reforma samorządowa. Ukraina dostosowuje swoje prawodawstwo do prawodawstwa unijnego. Zmieniają się w dobrym kierunku warunki prowadzenia biznesu. Zachęcam, żebyśmy z tego korzystali. Każde większe ukraińskie miasto inwestuje ogromne środki w rozwój swojej infrastruktury medycznej oświatowej i transportowej. To jest szansa dla naszych przedsiębiorców i naszych klientów, szczególnie z regionu z województwa podkarpackiego. Zachęcam do tego, by nasz biznes był obecny na Ukrainie. Widzimy obawy ze strony potencjalnych inwestorów, co do wprowadzenia biznesu na Ukrainie. W Kijowie działa Zagraniczne Biuro Handlowe Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, które posiada wiedzę ekspercką na temat uwarunkowań prawnych i rzeczywistych prowadzenia działalności gospodarczej. Ma kontakty z polskimi przedsiębiorcami i pośredniczy w nawiązywaniu takich relacji między różnymi podmiotami. Na terenie Ukrainy funkcjonuje 6 polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych. Ich pracownicy będąc w terenie, wiedzą jakie są uwarunkowania i problemy każdego z regionów, jakie jest zapotrzebowanie i są do Państwa dyspozycji, żeby tą wiedzą się dzielić. Jeszcze raz gorąco zachęcam do tego, żeby rozważyć inwestycje na Ukrainie. Niech nasz biznes będzie tam obecny, bo jeśli nie, to potrzeby rynku uzupełnią inne kraje, co już zaczynają robić.

Burmistrz Tomasz Matuszewski przywitał wszystkich przybyłych na Forum, przedstawił też kierunki rozwoju miasta Przed nami godziny dyskusji, wymiany doświadczeń i rozmów, które liczę, że przeobrażą się w realną współpracę, staną się źródłem nowych inicjatyw i początkiem efektywnego kreowania rynku. Z myślą o przyszłości podmiotów gospodarczych, przyszłości pracowników zatrudnionych w wielu firmach i ich rodzinach tworzymy Forum, tę platformę wymiany doświadczeń i współpracy, której celem jest dążenie do realizacji wielu wizji i dalszy rozwój naszej małej ojczyzny..

Perspektywa finansowa szansą dla miasta Sanoka

W pierwszym panelu moderowanym przez Rusłanę Krzemińską przedstawicielkę gabinetu przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu RP udział wzięli wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak, wicewojewoda podkarpacki Jolanta Sawicka i wiceprezes zarządu NFOŚiGW Artur Michalski. Paneliści rozmawiali o perspektywie finansowej dla miasta Sanoka i możliwościach pozyskania funduszy na strategiczne inwestycje. Minister wymieniła kilka instrumentów finansowania w nowej perspektywie, jak chociażby inwestycje w transport, ochronę środowiska, rozwój społeczny – dofinansowanie infrastruktury przedszkoli i żłobków, podnoszenie kompetencji, innowacje poprzez współpracę z jednostkami naukowymi tworzenie rozwoju start-upów – to w głównej mierze będą zadania finansowane do 2027 r. Wymieniła też nowelizację polityki miejskiej jako jeden z ważniejszych dokumentów, który będzie miał wpływ na kierunek rozwoju miast.

Wicewojewoda opowiedziała o tym, jakie programy były wdrażane w ostatnim czasie, by niwelować skutki COViD-19, wymieniła m.in. fundusz inwestycji lokalnych i fundusz dróg samorządowych – programy z których miasto pozyskało na swoje inwestycje kilkanaście milionów złotych, zaś dla całego Podkarpacia było to ok 900 mln zł. Z ważniejszych programów, do których chętnie przystępują podkarpackie samorządy jest też rządowy fundusz przewozów autobusowych i dopłaty do przewozów autobusowych.

W pierwszym panelu poruszono także kwestie ochrony środowiska, czystego powietrza i realizacji tego projektu, który na Podkarpaciu objął 91% samorządów. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska dotuje inwestycje głównie samorządów, ale także podmiotów pozarządowych i przedsiębiorców. W nadchodzącej perspektywie będzie realizowany program nowa energia – na finansowanie produkcji niskoemisyjnych i zeroemisyjnych pojazdów, z którego będzie mógł skorzystać m.in. sanocki Autosan. Transformacja energetyczna i innowacyjność zmierza w kierunku technik wodorowych podsumował wiceprezes zarządu NFOŚiGW.

Wręczenie nagród

Jednym z filarów rozwoju Sanoka są przedsiębiorcy, dla których stworzono Forum – tymi słowami burmistrz miasta Sanoka Tomasz Matuszewski zainaugurował forum z myślą o przyszłości podmiotów gospodarczych, przyszłości pracowników zatrudnionych w wielu firmach i ich rodzinach tworzymy Forum, tę platformę wymiany doświadczeń i współpracy, której celem jest dążenie do realizacji wielu wizji i dalszy rozwój naszej małej ojczyzny. Druga edycja Forum stała się okazją do uhonorowania Firm instytucji i osób szczególnie wyróżniających się. Tytuł Innowacyjna Firma otrzymał Sanok Rubber Company S.A. Firma działa w oparciu o najwyższe standardy organizacji pracy oraz dba o swoich pracowników, zapewniając im dobre warunki pracy i możliwości rozwoju. Tytuł Menadżer Roku został przyznany Panu Ryszardowi Ziarce, za skuteczność i świadomość, z jakimi buduje konkurencyjność i innowacyjność swojej firmy, dążąc do jej rozwoju przy jednoczesnym poszanowaniu norm etycznych. Tytuł Instytucja Roku otrzymała Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku za zaangażowanie i kreatywność, które przyczyniają się do jej rozwoju i miasta. Uczelnia w tym roku obchodzi jubileusz 20-lecia powstania, a przed miesiącem dzięki wytężonej pracy wielu osób otwarte zostało Centrum Symulacji Medycznej. Tytuł Zasłużony dla Sanockiej Przedsiębiorczości otrzymał Marek Łęcki od lat związany z Sanok Rubber Company, przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki, wcześniej pracował dla Autosanu. Pan Marek kreuje postawy przedsiębiorcze i prowadzi aktywną działalność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w Sanoku, realnie wpływając na rozwój regionu. Partnerem Turystycznym został Hotel Arłamów za inspirowanie i kreowanie rozwoju branży turystycznej. Hotel prowadzi aktywną działalność na rzecz postępu turystyki przy współpracy z samorządem i innymi instytucjami naukowymi, kulturalnymi czy sportowymi. Partnerem Miasta Sanoka została Spółdzielnia Mleczarska Mlekovita, która dzięki podjętej współpracy w zakresie wspierania oraz finansowania przedsięwzięć artystyczno–kulturalnych oraz sportowych na terenie Sanoka przyczynia się do aktywizacji i integracji społeczności lokalnej.

Ekotransport szansą na rozwój firm branży motoryzacyjnej w Sanoku” po takim tytułem odbył się II panel, który moderował dr inż. Daniel Nycz starszy wykładowca w Instytucie Technicznym Uczelni Państwowej w Sanoku. Uczestniczyli w nim przedstawiciele firm z branży motoryzacyjnej: Remigiusz Śnieżek z zarządu „Autosan”, Andrzej Pomykała – Szef Sprzedaży Automet, Dawid Środoń – Doradca Handlowy Mercedes Benz Vans, Wojciech Kot – Dyrektor R&D Sanok Rubber Company.

Przedstawiciele branży motoryzacyjnej rozmawiali o kierunkach rozwoju nowych technologii przy produkcji pojazdów niskoemisyjnych. Firmy również udzielają informacji o możliwości pozyskania dofinansowania zakupu pojazdów elektrycznych i profitów z tego wynikających, jak chociażby bezpłatne parkingi w centrach dużych miast. Do września 2025 r. osoby fizyczne mogą wnioskować o dofinansowanie zakupu auta z napędem elektrycznym w ramach programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Mój elektryk”. W opracowaniu jest program, którego celem będzie wsparcie powstającej infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury tankowania wodoru. Rada Ministrów przyjęła projekt o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, w której rząd dostosował prawo do przepisów Unii Europejskiej. W myśl proponowanych przepisów m.in. ułatwiony będzie montaż punktów ładowania samochodów elektrycznych na wniosek mieszkańców danego budynku. Jeżeli śledzimy obecnie, co dzieje w świecie transportu i niskoemisyjności, nie da się ukryć, że sytuacja jest bardzo dynamiczna. Przedsiębiorcy wskazali też na konieczność zacieśnienia współpracy ze szkołami średnimi i branżowymi, w celu kształcenia przyszłej kadry pracowników, co znacznie ułatwi funkcjonowanie firm.

Podczas przerwy goście przed gmachem Centrum Sportowo-Dydaktycznego obejrzeli najnowszy model pierwszego wyprodukowanego przez firmę Autosan autobusu napędzanego wodorem. Będzie on zaprezentowany podczas targów w Kielcach. Wiceminister Jarosińska-Jedynak przetestowała najnowszy model boćka, siadając za jego kierownicą.

Miasto Sanok a Podkarpacka Dolina Wodorowa – szanse i wyzwania dla Sanoka

O szansach i wyzwaniach w związku przyłączeniem Sanoka do Podkarpackiej Doliny Wodorowej rozmawiano w III panelu, któremu przewodził dr Krzysztof Jarosz – prezes Zarządu SPGK. Uczestniczyli w nim dr. hab. inż. Piotr Bogusz – prof. Politechniki Rzeszowskiej – prodziekan ds. rozwoju Wydziału Elektrotechniki i Informatyki dr inż. Mateusz Kaczmarski – rektor Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku, Tomoho Umeda – przewodniczący Komitetu Technologii Wodorowych w Krajowej Izbie Gospodarczej i Adam Smoleń – p.o. Prezesa Zarządu „Autosan”. Paneliści rozmawiali m.in.. o zaawansowaniu badań i etapach wdrażania technologii wodorowych w przemyśle. Rektorzy przyznali, że należy tak dostosować program kształcenia, by w przyszłości mury uczelni mogły opuszczać osoby kompetentne w wykorzystywaniu technologii wodorowych. Jest też ogromna szansa, by w takich jednostkach prowadzić badania w kierunkach tych technologii i rozwijać się w tej przestrzeni. Zachętą dla przedsiębiorców będą dopłaty do pojazdów zero i niskoemisyjnych. Sanockie firmy wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu rynku, dostosowują swoją produkcję do wymogów technologii wodorowych, czego przykładem jest Autosan.

Jak rozwinąć biznes – inspiracje dla młodych przedsiębiorców”

Podczas ostatniego panelu z udziałem przedsiębiorców głos zabrali zarówno stawiający pierwsze kroki w świecie biznesu jak i doświadczeni przedsiębiorcy oraz doradcy biznesowi. Moderatorem panelu był Wojciech Pajestka, a wypowiadali się w nim Ilona Adamska – Wydawca I.D. Media Agencji Wydawniczo-Promocyjnej, Aleksandra Barwikowska – właściciel „Proziakowni”, Wojciech Hartung – członek zarządu i dyrektor ds. ubezpieczeń STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi, Bogdan Longawa – prezes zarządu biura rachunkowego „TAXBELL” i Ryszard Ziarko – prezes zarządu „Ciarko”. Jak wynika z badań, pandemia nie tylko nie zniechęciła Polaków do własnej działalności, wręcz przyspieszyła realizacje projektów, które zapewnią poczucie niezależności oraz satysfakcjonujące źródło dochodu. Pomysł na biznes może być czymś prostym, co możemy, co lubimy robić tak po prostu trochę lepiej niż inni. Z czasem nawet prosty pomysł może urosnąć do dużych przedsięwzięć. Jednak najważniejsza była garść informacji przekazana przez panelistów, co potrzeba, by wystartować z własną działalnością.

Ostatnim z punktów II Forum Gospodarczego było podpisanie Listu Intencyjnego pomiędzy burmistrzem miasta Sanoka a Wschodnioeuropejskim Forum gościnności i balneologii ws. nawiązania współpracy turystycznej pomiędzy Sanokiem a Iwanem Ceheńką, prezesem zarządu Międzynarodowego Centrum „Europejska integracja Ukrainy”.

Na koniec pierwszego dnia burmistrz miasta Tomasz Matuszewski podsumował Forum i zaprosił na drugi dzień do zwiedzania stoisk wystawienniczych sanockich firm.

W drugim dniu II Sanockiego Forum Gospodarczego 22 października br. w hali sportowej Uczelni Państwowej im. Jana Grodka odbyła się prezentacja podmiotów gospodarczych na przygotowanych stoiskach wystawienniczych. Przedstawiciele kilkudziesięciu firm i instytucji zaprezentowali swoją działalność. Zainteresowani mogli zdobyć informacje o aktualnych ofertach pracy, poznać lokalne firmy, zaś sami przedsiębiorcy wymienić się swoimi doświadczeniami oraz nawiązać współpracę z innymi podmiotami. Od branży gastronomicznej, przez usługi doradcze, hotelarskie, kosmetyczne, szkoleniowe finansowe po zapoznanie się z najnowszymi technologiami – taki był przekrój działalności sanockich przedsiębiorców. Minister funduszy i Polityki Regionalnej wykazała zainteresowanie lokalnymi firmami i osobami, które odznaczają się przedsiębiorczością i od przygotowania materiałów, przez dystrybucję po dostarczenie do odbiorcy zajmują się swoimi biznesami kompleksowo. Ze sporym zaciekawieniem przyglądano się innowacyjnemu na skalę światową urządzeniu Wheelstair, pozwalającemu osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich na samodzielne pokonywanie schodów i innych barier architektonicznych. Zaproszeni goście odbyli też wizyty studyjne w największych sanockich firmach, zwiedzili Muzeum Historyczne z Galerią Beksińskiego i kolekcją Ikon oraz Muzeum Budownictwa Ludowego z największym w Europie skansenem i otwartą przed tygodniem synagogą z Połańca.

Źródło: Materiał nadesłany