IV Ogólnopolski Przegląd Amatorskich Zespołów Mażoretek „MAJORKI”

IV Ogólnopolski Przegląd Amatorskich Zespołów Mażoretek „MAJORKI” odbędzie się 9 czerwca 2019 roku. Celem przeglądu jest popularyzacja pokazów estradowych oraz parad ulicznych, stworzenie możliwości prezentacji i konfrontacji dorobku artystycznego amatorskich zespołów, wymiana doświadczeń i nawiązanie współpracy między uczestnikami, wspólna zabawa i nawiązanie przyjaźni.

Rozpoczęcie o godzinie 11.00 na deskach RCKP, natomiast ok. godziny 15.00 parada uliczkami krośnieńskiego rynku, w której udział biorą wszystkie zespoły uczestniczące w przeglądzie z towarzyszeniem Miejskiej Górniczej Orkiestry Dętej z Krosna. Po dotarciu na scenę plenerową krośnieńskiego rynku odbędzie się ogłoszenie wyników oraz występy zwycięskich zespołów.