Jak oceniasz funkcjonowanie Urzędu Miasta Krosna? Wypełnij ankietę

Do 10 lipca mieszkańcy Krosna mogą wziąć udział w badaniu ankietowym, które dotyczy funkcjonowania Urzędu Miasta Krosna oraz niektórych spraw związanych z rozwojem miasta.

Ankieta dostępna jest pod adresem:

http://badanie.panelankietowy.pl/index.php/985768?lang=pl

Jej wypełnienie zajmuje ok. 10 minut.

Badanie jest anonimowe, a uzyskane wyniki zostaną wykorzystane na potrzeby opracowania projektu pn. „Kreujemy + Rozwijamy + Ożywiamy + Stymulujemy + Nakreślamy + Odmieniamy = KROSNO”, który zostanie zgłoszony do konkursu w ramach programu „Rozwój Lokalny”, finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

– Zależy nam na szerokim włączeniu mieszkańców w proces myślenia o przyszłości naszego miasta i wspólnej refleksji o kierunkach pożądanych zmian. Zachęcam Państwa do udziału w badaniu. Dzięki temu w pracach nad przygotowaniem projektu będziemy mogli oprzeć się na opiniach szerokiej reprezentacji mieszkańców i odpowiednio do ich potrzeb zaprojektować przyszłość miasta – mówi Piotr Przytocki, prezydent Krosna.

Źródło: Urząd Miasta Krosna