“Jako w niebie tak, i w Komańczy” specjalne wydanie

W niedzielę w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie odbyła się beatyfikacja kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia oraz matki Elżbiety Róży Czackiej. Mszy św. przewodniczył kard. Marcello Semeraro, prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. W uroczystościach wzięło udział ok. 7 tys. osób.

Uroczystości towarzyszył szereg wydarzeń kulturalnych. W specjalnym, okolicznościowym bloku programów Telewizji Polskiej przygotowanym z okazji uroczystości beatyfikacyjnych znalazł się film produkcji Telewizji Obiektyw “Jako w niebie, tak i w Komańczy”.
Dokument fabularyzowany „Jako w niebie, tak i w Komańczy” przedstawia historię internowania Prymasa Stefana Wyszyńskiego w Komańczy. Film jest próbą wyjaśnienia okoliczności, dla których władze PRL zdecydowały się na tak radykalny krok. Jednocześnie przybliża codzienne życie Prymasa, a przede wszystkim przypomina jak doszło do powstania Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego.

Telewizja Obiektyw wydała na tę okazję specjalną publikację książki, w której umieszczony jest cały tekst ślubów jasnogórskich.

W książeczce został zamieszczony wizerunek beatyfikacyjny Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Książkę wraz z filmem można nabyć w redakcji Telewizji Obiektyw.
Kontakt z redakcją:

tel. 13 493 80 06, e-mail: redakcja@tvobiektyw.pl