Jasielskie przedszkola miejskie rozpoczynają rekrutację

Już od 10 lutego można składać wnioski o przyjęcie dzieci do przedszkoli miejskich w Jaśle. Na terenie miasta działa ich 11, a każda placówka gwarantuje bardzo dobrą opiekę prowadzoną przez wykwalifikowaną kadrę, różnorodną ofertę edukacyjną, dysponuje odpowiednim wyposażeniem sal i podwórkami z placami zabaw, a także zapewnia zdrowe posiłki przygotowane w przedszkolu. Wnioski dostępne są w poszczególnych placówkach, przy czym nie liczy się kolejność zgłoszeń. Termin zgłoszeń upływa 25 lutego.

Wypełniając wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola należy wybrać to, które wydaje się nam najbardziej odpowiednie do potrzeb dziecka (nie ma rejonizacji). W podaniu musimy wskazać jedno przedszkole, na którym zależy nam najbardziej. W następnej kolejności wskazujemy dodatkowo również dwa przedszkola, które bierzemy pod uwagę w przypadku braku możliwości zapisu do przedszkola wybranego jako pierwsze.

Niskie opłaty

Za pobyt dziecka w przedszkolu miejskim do 5 godzin – rodzic nie ponosi opłat. Jeżeli jest to powyżej 5 godzin płaci się za każdą godzinę 1 zł. Koszt wyżywienia, w skład którego wchodzi śniadanie, drugie śniadanie, obiad i podwieczorek wynosi 7 zł. Miesięczny, 9 godzinny pobyt dziecka w przedszkolu (opłata za opiekę i wyżywienie) wynosi ok. 220 zł. Jeżeli dziecko nie było w przedszkolu nie są naliczane opłaty.

Formalności

Wnioski papierowe składa się wraz z odpowiednimi dokumentami we wszystkich przedszkolach wybranych przez rodzica. Podczas składania podania o przyjęcie do przedszkola nie liczy się kolejność zgłoszeń, dlatego nie jest konieczne złożenie dokumentów już pierwszego dnia rekrutacji. Lista przedszkoli: https://um_jaslo.bip.gov.pl/oswiata/oswiata.html

Według ustawy, w pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowane są dzieci: pochodzące z rodzin wielodzietnych; posiadające orzeczenie o niepełnosprawności; posiadające rodziców lub rodzeństwo z orzeczeniem o niepełnosprawności; samotnych rodziców; wychowujące się w rodzinach zastępczych. Podczas rekrutacji do przedszkoli brane są również pod uwagę oprócz kryteriów rządowych, kryteria samorządowe, uwzględniane tylko przy rekrutacji uzupełniającej. Szczegóły: https://um_jaslo.bip.gov.pl/uchwaly-rmj-vii-kadencji/uchwala-nr-xli-409-2017-z-dnia-27-lutego-2017-r.html

Terminarz rekrutacji na rok szkolny 2021/2022

· 10 – 25 lutego – składanie wniosku o przyjęcie do przedszkola

· 2 – 5 marca – weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną

· 8 marca – podanie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

· 10 marca – podanie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych

· 11 marca – 7 kwietnia – procedura odwoławcza od nieprzyjęcia dziecka do przedszkola

· 12-22 kwietnia – rekrutacja uzupełniająca (tylko w przedszkolach, które mają wolne miejsca)

· 26-27 kwietnia – weryfikacja wniosków w postępowaniu uzupełniającym

· 28 kwietnia – podanie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym

· 30 kwietnia – podanie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym

Źródło: Urząd Miasta w Jaśle