Jasło dla Sambora i Truskawca. Samochody pełne darów

Apel o pomoc dla miast partnerskich Jasła z Ukrainy – Sambora i Truskawca spotykał się z ogromnym odzewem ze strony mieszkańców Jasła i okolic. Do namiotu, który znajdował się na płycie rynku oraz do CITiK-u i punktu prowadzonego przez PCK Oddział w Jaśle przy ul. W. Pola trafiło mnóstwo rzeczy, o które zwrócili się ukraińscy partnerzy.

W sumie przez cztery dni zbiórki prowadzonej we współpracy z Polskim Czerwonym Krzyżem Oddział w Jaśle, zebrano dary, którymi załadowano aż sześć samochodów dostawczych – po trzy dla każdego miasta. Oprócz tego w ramach zbiórki pieniężnej prowadzonej do puszek Polskiego Czerwonego Krzyża zebrano 11 tys. 275 zł. Za pieniądze te kupione zostały środki medyczne i opatrunkowe.

Dodatkowo Rada Miejska Jasła wyraziła zgodę i przyjęła stosowną uchwałę, dotyczącą wsparcia materialnego dla Sambora i Truskawca. Dzięki temu możliwe jest przekazanie dla każdego z miast: po cztery agregaty prądotwórcze, po 50 kocy termicznych i po 50 karimat – o wartości 46 tys. zł.
W dodatkową zbiórkę włączyły się także instytucje, organizacje, radni miejscy, osoby prywatne, którzy na bieżąco przekazywali pieniądze, by wesprzeć nasze miasta. Z przekazanych środków kupione zostały: m.in. latarki, powerbanki, leki i środki opatrunkowe, środki higieniczne.

Zebrane dary w środę (9.03) trafią do Sambora, a w czwartek (10.03) do Truskawca. Na granicy polsko-ukraińskiej odebrane zostaną przez przedstawicieli miast partnerskich Jasła. Transport zaoferowała firma Toyota Jasło (przy współpracy z jasielskimi firmami Habys oraz JANDRO s.c.), kartony dostarczyła firma TEKPUD Spółka z o.o. w Jaśle, a naklejki na kartony Pracownia Reklamy – Grafika. Wszelkie te usługi są bezpłatne.

Wszystkim naszym mieszkańcom, a także zaangażowanym organizacjom, instytucjom, firmom oraz wolontariuszom składamy w imieniu mieszkańców Sambora i Truskawca, a także w imieniu Miasta Jasła z serca płynące podziękowania. Jesteśmy zbudowani Waszą wspaniałą postawą, okazanym wsparciem, ale również wielką życzliwością i pełnym zrozumieniem z Państwa strony na wszelkie apele o pomoc.

Jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że to początek pomocy dla Ukrainy, bo z pewnością koniecznie będzie wsparcie długofalowe. Stąd też przypominamy, że na terenie naszego miasta w CITiK-u, przy ul. Sokoła 8 – nadal trwać będzie zbiórka darów dla Sambora i Truskawca, a w PCK Oddział w Jaśle przy ul. W. Pola 41 – dla Ukraińców, również tych przebywających na naszym terenie.”

Urząd Miasta w Jaśle