Jasło ma nowego generała. Został nim płk. Andrzej Leńczuk

W dniu 11 lutego 2021 r. na wniosek Ministra Sprawiedliwości Prezydent RP Andrzej Duda, wręczył stopień generała płk. Andrzejowi Leńczukowi, zastępcy Dyrektora Generalnego Służby Więziennej. Uroczystość wręczenia awansów odbyła się w Pałacu Prezydenckim.
W uroczystości wziął udział minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro oraz jego zastępca Michał Woś.

Generał Andrzej Leńczuk ukończył wyższe studia magisterskie w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie na kierunku nauki społeczne o specjalizacji socjologia, studia podyplomowe na kierunku penitencjarystyka na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studia podyplomowe w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi na Akademii Obrony Narodowej w Warszawie.
W Służbie Więziennej pracuje od 1994 roku. Był wychowawcą, a następnie kierownikiem działu penitencjarnego w Zakładzie Karnym w Jaśle. Od 2007 pracował w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Rzeszowie, a od 26 marca 2013 roku był na stanowisku Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Rzeszowie. Z dniem 5 marca 2015 roku mianowany na stanowisko dyrektora Biura Penitencjarnego Centralnego Zarządu Służby Więziennej w Warszawie, a 12 lutego 2020 roku został powołany na stanowisko Zastępcy Dyrektora Generalnego Służby Więziennej.