JDK wystawi spektakl poświęcony Krzysztofowi Kamilowi Baczyńskiemu

Jasielski Dom Kultury otrzymał dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury na realizację projektu „Miłość jest poezją – Baczyński w Jaśle”. Celem projektu jest popularyzacja wczesnej twórczości poety, głównie utworów poświęconych jaślance Annie Żelazny. Do września placówka zorganizuje m.in. warsztaty teatralne i językowe, a także wystawi spektakl. W Sieci można już zobaczyć spot promujący przedsięwzięcie.