Jest zezwolenie na budowę kolejnego odcinka drogi ekspresowej S-19 – Lasy Janowskie – Zdziary

27 lutego 2020 wojewoda podkarpacki Ewa Leniart podpisała decyzję o zezwoleniu na budowę kolejnego odcinka drogi ekspresowej S-19 Lasy Janowskie – Zdziary.

fot. GDDKiA 

Tym samym w realizacji znajdują się już cztery z sześciu odcinków S-19 od Sokołowa Małopolskiego do granicy z województwem lubelskim. 

Świeżo zatwierdzona inwestycja obejmuje łącznie około 9,3 km dwujezdniowej, dwupasmowej drogi z pasami awaryjnymi wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

S19 Lasy Janowskie – Zdziary

W ramach zatwierdzonej inwestycji powstaną między innymi dwa Miejsca Obsługi Podróżnych (Bukowa I i Bukowa II), dwa mosty, dziewięć wiaduktów (w tym przejścia dla dużych i średnich zwierząt), piętnaście przepustów, a także kładka dla pieszych. Ponadto, w zakres zadania wchodzi budowa dodatkowych jezdni, budowa i przebudowa infrastruktury kolidującej z projektowaną drogą, budowa i przebudowa zjazdów publicznych i indywidualnych, budowa odwodnienia drogi, budowa urządzeń ochrony środowiska (m.in. ekranów akustycznych, urządzeń podczyszczających wody opadowe i roztopowe). Koszt budowy tego odcinka wyniesie ok. 236 mln zł. Tym samym łączna długość odcinków z pozwoleniem na budowę obejmie 35,5 km.

W trakcie procedowania znajdują się ostatnie odcinki w kierunku województwa lubelskiego, a mianowicie odcinek Kamień – Sokołów Małopolski, natomiast w najbliższych dniach zostanie wydana kolejna – piąta już – decyzja ZRID dla odcinka Podgórze – Kamień.

Informacja Prasowa
Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie