„Kierunek Krosno” konkurs dla młodych twórców

„Kierunek Krosno” to konkurs dla młodych twórców, zachęcający do skierowania uwagi w stronę Krosna, przyjrzenia się – obiektywem aparatu, kamery, ale też oczami wyobraźni – jego zabytkom, historii oraz dziedzictwu. Na osoby, których kreatywność sięgnie najdalej, czeka udział w profesjonalnych warsztatach animacji poklatkowej, tworzenie filmu promującego Krosno, oraz prezentacja dorobku na międzynarodowych konferencjach i wystawie.

„Kierunek Krosno” to konkurs organizowany przez miasto Krosno oraz Biuro Wystaw Artystycznych w Krośnie, zapraszający młodzież do ciekawej i kreatywnej prezentacji dziedzictwa kulturowego i historycznego Krosna i okolic. Konkurs skierowany jest do uczniów krośnieńskich szkół ponadpodstawowych w wieku 15 – 19 lat.

Aby wziąć udział w konkursie młodzi twórcy mogą stworzyć do wyboru: film (fabularny, dokumentalny, animowany) lub pracę plastyczną (malarską, fotografię, fotokolaż, rysunek, plakat lub małą formę rzeźbiarską). Oprócz poszukiwania ciekawych ujęć Krosna, konkurs ma zachęcić również do poszukiwania nowatorskich form i oryginalnych sposobów wypowiedzi artystycznej – ponieważ to one właśnie będą oceniane i zadecydują o wyłonieniu laureatów.

Nagrodą w konkursie będzie udział w międzynarodowym projekcie „Promocja i ochrona dziedzictwa kulturowego na obszarze Krosna i Uzhgorodu”, w ramach którego na zwycięzców czeka:

  • uczestnictwo w wyjątkowych warsztatach, prowadzonych przez edukatorów posiadających obszerną wiedzę i doświadczenie w tworzeniu filmów i animacji;
  • stworzenie animacji poklatkowej o Krośnie, która stanie się filmową wizytówką miasta;
  • jednodniowa wycieczka do Uzhgorodu (w zależności od aktualnej sytuacji zagrożenia COVID 19);
  • udział w międzynarodowych konferencjach filmowych;
  • uczestnictwo w wystawie oraz udział w wydawnictwach, które udokumentują poszczególne etapy realizacji projektu.

Konkurs trwa od 19 sierpnia do 31 października 2020 r.

Udział jest całkowicie bezpłatny.

Dodatkowo w każdej szkole obecny będzie opiekun merytoryczny, by udzielić odpowiedniego wsparcia przy tworzeniu pracy konkursowej.

Szczegółowe informacje:

www.bwakrosno.pl/aktualnosc-300-promocja_i_ochrona_dziedzictwa.html

Telefon: 13 43 261 87

E-mail: galeria@bwakrosno.pl

Konkurs odbywa się w ramach projektu pn. „Promotion and preservation of culture heritage in the area of Krosno and Uzhgorod” (Promocja i ochrona dziedzictwa kulturowego na obszarze Krosna i Uzhgorodu) dofinansowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Głównym celem projektu jest promocja dziedzictwa kulturowego wśród mieszkańców oraz turystów odwiedzających miasta Krosno i Uzhgorod, która ma podnieść świadomość oraz zaciekawić historią obydwu regionów.

Źródło: Urząd Miasta w Krośnie