Kolejne laptopy dla uczniów krośnieńskich szkół

46 laptopów trafi do uczniów z rodzin wielodzietnych. Sprzęt wraz z oprogramowaniem został przekazany do 11 krośnieńskich szkół podstawowych. Krosno pozyskało na ten cel blisko 145 tysięcy złotych z funduszy unijnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Jest to sprzęt, który ma ułatwić uczniom naukę na odległość. Wprowadzenie stanu epidemii wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć lekcyjnych. Uczniowie nie zasiadają dziś do szkolnych ławek tylko przed komputerami. Niestety nie wszyscy posiadają taki sprzęt. Ten projekt pozwoli pomóc najbardziej potrzebującym uczniom z terenu miasta Krosna, szczególnie z rodzin wielodzietnych” – mówi Bronisław Baran.

Laptopy zakupione w ramach „zdalnej Szkoły+ …” nie są pierwszą pomocą dla uczniów, o którą postarało się Miasto. W ramach realizacji poprzedniej edycji projektu grantowego pod nazwą „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” zakupionych zostało 26 sztuk laptopów, które trafiły do 7 szkół podstawowych i 6 szkół ponadpodstawowych. Wszystkie laptopy na podstawie umów użyczenia dyrektorzy szkół przekazali uczniom. Kwota otrzymanego dofinansowania wyniosła blisko 100 tys. zł.

Źródło: Urząd Miasta w Krośnie