Kolejny krok w kierunku aquaparku w Rzeszowie

Będzie nim opracowanie studium wykonalności dla budowy parku wodnego. Miasto szuka już wykonawcy tego opracowania, które będzie zawierało m.in. analizy dotyczące kosztów, technologii budowy oraz funkcji aquaparku w Rzeszowie.

Budowa aquaparku jest jednym z najważniejszych projektów, które przygotowuje Konrad Fijołek, prezydent Rzeszowa. – Jest to projekt szczególny, ponieważ pokazuje filozofię zarządzania naszym miastem, którą chcemy realizować w najbliższych latach. Mam tu na myśli przesunięcie ciężaru działań miasta w kierunku poprawy jakości życia. Ta jakość życia to tereny zielone, ale także infrastruktura służąca spędzaniu wolnego czasu w nowoczesny sposób – uzasadniał niedługo po wyborach prezydent Rzeszowa.

Przygotowania do budowy parku wodnego już trwają. Wybrane zostało miejsce dla tego typu inwestycji. To należące do miasta tereny w północnej części Rzeszowa, na osiedlu Staromieście. Przyszła inwestycja zająć ma ok. 6 ha. Pierwszym krokiem było przeprowadzenie wstępnych konsultacji rynkowych, które miały na celu zebranie podstawowych informacji na temat planowanej inwestycji od firm, które mają doświadczenie m.in. w realizacji, finansowaniu, projektowaniu tego typu przedsięwzięć. W konsultacjach wzięło udział osiem firm reprezentujących różne branże: budowlane, projektowe, architektoniczne.

Kolejnym krokiem jest opracowanie studium wykonalności parku wodnego. Przetarg na wybór wykonawcy studium został już ogłoszony. Będzie ono dokumentem zawierającym analizy prawne, finansowe, ekonomiczne, funkcjonalne przyszłej inwestycji. Pomogą one w jak najlepszym przygotowaniu budowy rzeszowskiego parku wodnego, określeniu jego potencjału, mocnych i słabych stron, ryzyka związanego z realizacją takiego zadania a także szans na powodzenie całego przedsięwzięcia.

Miasto rozważa realizację inwestycji w jednym z trzech wariantów. Pierwszy z nich zakłada budowę samego parku wodnego, drugi parku wodnego wraz z basenami zewnętrznymi i zewnętrzną strefą rekreacyjną, trzeci ma składać się z aquaparku, basenów zewnętrznych, zewnętrznej strefy rekreacyjnej oraz krytego lodowiska. Wybrany w przetargu wykonawca, w pierwszym etapie prac, będzie musiał przygotować dla każdego z trzech wariantów m.in. analizę rynku sportowego i rekreacyjnego (w skali miasta, regionu, Polski, obiektów funkcjonujących za granicą Polski w promieniu 200 km od Rzeszowa), analizę popytu, ocenę terenów zaproponowanych przez miasto pod inwestycję pod kątem infrastruktury drogowej, dostępu do mediów, badania gruntu, analizę i wskazanie optymalnej wielkości obiektów oraz terenów rekreacyjnych wewnętrznych i zewnętrznych, zapotrzebowania na poszczególne atrakcje. Przygotowana ma zostać także analiza możliwości zastosowania technologii i rozwiązań wpływających na obniżenie kosztów eksploatacji aquaparku a także szacunki kosztów budowy i późniejszego utrzymania obiektu. Wyniki prac z pierwszego etapu zostaną zaprezentowane miastu, które wybierze najkorzystniejszy wariant.

W drugim etapie prac wykonawca będzie musiał opracować m.in. analizę dotyczącą tego jaki model realizacji inwestycji (np. powołanie spółki celowej z udziałem gminy, Partnerstwo Publiczno-Prywatne) będzie najkorzystniejszy.

Otwarcie ofert złożonych do przetargu nastąpi 15 marca. Wybrany wykonawca będzie miał 180 dni na realizację studium.

Źródło: Urząd Miasta Rzeszowa